Projektets längd

Ett typiskt förlopp då en verksamhets transportbudget optimeras varar normalt 12–16 veckor. TransportRådgiverne tar över hela styrningen av projektet, så snart enighet uppnåtts om att det skall fullföljas liksom Era krav och förväntningar på processen slutligt är avtalade.

Ni väljer därefter själva i vilken utsträckning Ni önskar vara delaktiga i processen.