Att lägga ut lagerverksamhet på entreprenad

Att lägga ut verksamhetens lager och tillhörande tjänster på entreprenad kan ofta vara känsligt för verksamheter som betraktar de här aktiviteterna som hjärtat i verksamheten.

Många verksamheter gör därför aldrig grundlig kostnadsnyttoanalys av möjligheten att optimera den här ofta kostnadstunga verksamheten.
TransportRådgiverne erbjuder sig att göra en komplett analys innehållande konsekvensbedömningar vid utläggning på entreprenad till tredjepartslogistikoperatörer.

TransportRådgiverne är uppmärksamma på de olika konsekvenserna som en utläggning medför för den enskilda verksamheten. Optimeringen medför ofta organisatoriska ändringar i verksamheten, så här arbetar vi ytterst diskret och konfidentiellt.