Hur gör vi det?

Verksamhetsstärkande värderingar

Som externt rådgivningsteam har vi kunskap, erfarenhet och möjligheter, som gör det möjligt för oss att arbeta utifrån tre värden, som på varsitt sätt stärker ert företag:

Fackmässig dynamik

Vi har en komplett överblick över marknaden, eftersom vi ständigt utvecklar och underhåller många lösningar. För er betyder det en samarbetspartner, som har stor kunskap om de kommersiella avtalsvillkoren och vet vad samtliga transportörer står för. Dessutom gör våra olika kompetenser att vi täcker alla områden, oavsett om det gäller transporter på väg, till havs eller med flyg.

100 % ansvar

För oss är ansvar att uppnå win/win avtalsvillkor, som är rättvisa för både er och transportören, eftersom vägen till ökad konkurrenskraft aldrig är att pressa priset på ett sätt som innebär att ni måste kompromissa med kvaliteten. Ansvar är också att garantera er värde genom vår insats. Det gör vi via "no cure - no pay" avtal, där vi arbetar på ett ambitiöst sätt och kvalitetssäkrar, följer upp och leder avtalet i hamn under hela perioden. Allt för att uppnå optimala och långsiktiga avtal på era vägnar.

En partner att lita på

Ni kan förvänta er fullständig transparens under samarbetets alla faser. Vi missar inte sådant, som andra förbiser. Vi löser utmaningarna proaktivt. Och vi arbetar med komplett integritet. Ni kommer att uppleva att vi möter er med kunskap om just er verksamhet och med respekt för alla – från ledning till lager. Vi tar inte ifrån er projektet, utan samarbetar med er för att uppnå en optimal lösning, som är enkel och kan implementeras i vardagen.