Projektets varighed

Et typisk forløb med at optimere en virksomheds transportbudget varer normalt 12-16 uger. TransportRådgiverne overtager den fulde styring af projektet, så snart der er opnået enighed om fuldførelse samt jeres krav og forventninger til processen er endeligt aftalt.

I vælger herefter selv, i hvilket omfang der ønskes deltagelse i processen.