Procesoptimering

TransportRådgiverne tilbyder rådgivning for optimering af alle processer, som har med transport og logistik at gøre.

Ved nærmere analyser vil virksomheder ofte kunne identificere effektiviseringer i flere daglige arbejdsgange. Optimering indenfor områder såsom:

  • Booking
  • Fakturering
  • Advisering
  • Opfølgning
  • Kommunikation

Ovenstående punkter kan alle bidrage til forbedret arbejdsmiljø og indtjening.

Under hensyntagen til virksomhedens individuelle behov, rådgiver TransportRådgiverne efter ”best practice” princippet.