Outsourcing af lageroperation

Outsourcing af virksomhedens lager og tilknyttede serviceydelser kan være følsomt for virksomheder, som ofte betragter disse aktiver som hjertet. Mange virksomheder får derfor aldrig lavet en tilbundsgående costbenefit-analyse af muligheden, for at optimere på denne ofte omkostningstunge operation.

TransportRådgiverne tilbyder at lave en komplet analyse indeholdende konsekvensberegninger ved outsourcing til 3. parts logistikoperatør.

TransportRådgiverne er opmærksom på de forskellige konsekvenser, en outsourcing måtte medføre hos den enkelte virksomhed. Optimeringen vil ofte kunne medføre organisatoriske ændringer i virksomheden, hvorfor der her arbejdes yderst diskret og fortroligt.