Optimering af transportomkostninger

Optimeringen sker som en reel omkostningsbesparelse i form af forbedret totaløkonomi på transportområdet. I den forbindelse fokuserer TransportRådgiverne altid på vedvarende omkostningsreduktioner. Derfor tilsigtes altid at indgå prisaftaler med minimum 1 års varighed.

Omkostningsbesparelse og tenderproces

Optimeringen sker som en reel omkostningsbesparelse i form af forbedret totaløkonomi på transportområdet. I den forbindelse fokuserer TransportRådgiverne altid på vedvarende omkostningsreduktioner. Derfor tilsigtes altid at indgå prisaftaler med minimum 1 års varighed.

Indledningsvis vil TransportRådgiverne vurdere grundlaget for en forbedret aftale.

TransportRådgiverne er projektleder fra start til slut i hele processen. TransportRådgivernes rolle i forbindelse med en sådan tenderproces vil typisk være:

  • Bearbejdning af data/statistikmateriale stillet til rådighed af virksomheden.
  • Udarbejdelse af tenderprospekt.
  • Objektiv udvælgelse af transportvirksomheder til deltagelse i processen.
  • Konsekvensberegning af indkomne tilbud.
  • Slutforhandling med transportvirksomheder.
  • Udfærdigelse af aftalegrundlag samt kontrakter.
  • Implementering af nye aftaler.