Projektets längd

Ett typiskt förlopp då en verksamhets transportbudget optimeras varar normalt 12–14 veckor. TransportRådgiverne tar över hela styrningen av projektet, så snart enighet uppnåtts om att det skall fullföljas liksom Era krav och förväntningar på processen slutligt är avtalade.

Ni väljer därefter själva i vilken utsträckning Ni önskar vara delaktiga i processen.

Tid och resurser

TransportRådgiverne kräver som minimum att en halv arbetsdag avsätts för besök hos den enskilda verksamheten.

Det avgörande för resultatet i slutänden är att TransportRådgiverne har ingående kunskaper om verksamhetens transportbehov, och naturligtvis också om kraven och förväntningarna som ställs på ett nytt transport- och logistikavtal.

Verksamheten väljer därefter själv, i vilken utsträckning man önskar vara delaktig i processen. TransportRådgiverne rekommenderar givetvis att verksamheten själv deltar i de avslutande förhandlingsmötena med de prioriterade transportverksamheterna.