4-1
4-2
4-3

Kvalitetssikring

Optimeret leveringskvalitet

Med denne ydelse tilsikrer TransportRådgiverne optimeret leveringskvalitet. Optimeringerne er kendetegnet ved værdiskabelse for virksomheden, enten i form af et forbedret servicekoncept, eller som minimum overholdelse af den eksisterende aftale.

Optimeret daglig drift skaber goodwill og mulighed for forbedret indtjening overfor virksomhedens kunder.