4-1
4-2
4-3

Ydelser

1.    Generel transport- og logistikrådgivning

TransportRådgivernes ydelser dækker alle former for rådgivning indenfor transport- og logistikområdet.

Det primære fokus er at benytte TransportRådgivernes faglige ekspertise til at rådgive virksomheder og således sikre virksomhederne optimeringer på alle transport- og logistikydelser.

 

2.    Optimering af transportomkostninger

Optimeringen sker som en reel omkostningsbesparelse i form af forbedret totaløkonomi på transportområdet. I den forbindelse fokuserer TransportRådgiverne altid på vedvarende omkostningsreduktioner. Derfor tilsigtes altid at indgå prisaftaler med minimum 1 års varighed.

Indledningsvis vil TransportRådgiverne vurdere grundlaget for en forbedret aftale.

Såfremt der foreligger et sandsynligt grundlag, vil TransportRådgiverne anbefale en gennemførelse af en tenderproces.

TransportRådgiverne er projektleder fra start til slut i hele processen. TransportRådgivernes rolle i forbindelse med en sådan tenderproces vil typisk være:

 • Bearbejdning af data/statistikmateriale stillet til rådighed af virksomheden.
 • Udarbejdelse af tenderprospekt.
 • Objektiv udvælgelse af transportvirksomheder til deltagelse i processen.
 • Konsekvensberegning af indkomne tilbud.
 • Slutforhandling med transportvirksomheder.
 • Udfærdigelse af aftalegrundlag samt kontrakter.
 • Implementering af nye aftaler.

3.    Outsourcing af lageroperation

Outsourcing af virksomhedens lager og tilknyttede serviceydelser kan være følsomt for virksomheder, som ofte betragter disse aktiver som hjertet. Mange virksomheder får derfor aldrig lavet en tilbundsgående costbenefit-analyse af muligheden, for at optimere på denne ofte omkostningstunge operation.

TransportRådgiverne tilbyder at lave en komplet analyse indeholdende konsekvensberegninger ved outsourcing til 3. parts logistikoperatør.

TransportRådgiverne er opmærksom på de forskellige konsekvenser, en outsourcing måtte medføre hos den enkelte virksomhed. Optimeringen vil ofte kunne medføre organisatoriske ændringer i virksomheden, hvorfor der her arbejdes yderst diskret og fortroligt.

4.    Kvalitetssikring

Med denne ydelse tilsikrer TransportRådgiverne optimeret leveringskvalitet. Optimeringerne er kendetegnet ved værdiskabelse for virksomheden enten i form af et forbedret servicekoncept eller som minimum overholdelse af den eksisterende aftale.

Optimeret daglig drift skaber goodwill og mulighed for forbedret indtjening overfor virksomhedens kunder.

5.    Procesoptimering

TransportRådgiverne tilbyder rådgivning for optimering af alle processer, som har med transport og logistik at gøre.

Ved nærmere analyser vil virksomheder ofte kunne identificere effektiviseringer i flere daglige arbejdsgange. Optimering indenfor områder såsom:

 • Booking
 • Fakturering
 • Advisering
 • Opfølgning
 • Kommunikation

Ovenstående punkter kan alle bidrage til forbedret arbejdsmiljø og indtjening.

Under hensyntagen til virksomhedens individuelle behov, rådgiver TransportRådgiverne efter ”best practice” princippet.