4-1
4-2
4-3

Øvrige ydelser

Tidsforbruget er for begge parter individuelt, idet projekterne kan være af meget forskellig karakter.