4-1
4-2
4-3

Transportoptimering

Projektets varighed

Et typisk forløb med at optimere en virksomheds transportbudget varer normalt 8-12 uger. TransportRådgiverne overtager den fulde styring af projektet, så snart der er opnået enighed om fuldførelse samt jeres krav og forventninger til processen er endeligt aftalt.

I vælger herefter selv, i hvilket omfang der ønskes deltagelse i processen.

Tid & ressourcer

TransportRådgiverne kræver som et minimum, at der afsættes en halv arbejdsdag til besøg hos den enkelte virksomhed.

Det er afgørende for resultatet i sidste ende, at TransportRådgiverne har indgående kendskab til virksomhedens transportbehov, og herunder naturligvis de krav og forventninger, der måtte være til en ny transport- og logistikaftale.

Virksomheden vælger herefter selv, i hvilket omfang der ønskes deltagelse i processen. TransportRådgiverne anbefaler naturligvis, at virksomheden selv er deltagende under de afsluttende forhandlingsmøder med de prioriterede transportvirksomheder.