2-1
2-2
2-3

Andre tjenester

Tidsforbruket er for begge parter individuelt, idet prosjektene kan være av meget forskjellig karakter.