2-1
2-2
2-3

Optimering av transportkostnader

Optimeringen skejr som en reel omkostningsbesparelse i form av forbedret totaløkonomi på transportområdet. I den forbindelse fokuserer TransportRådgiverne alltid på vedvarende omkostningsreduksjoner. Derfor sikter Transportrådviverne alltid å inngå prisavtaler med minimum 1 års varighet.

Innledningsvis vil TransportRådgiverne vurdere grunnlaget for en forbedret avtale.

pic1-1[1]

Dersom det foreligger et sannsynlig grunnlag, vil TransportRådgiverne anbefale en gjennoførelse av en tenderprosess.

TransportRådgiverne er projektleder fra start til slutt i hele prosessen. TransportRådgivernes rolle i forbindelse med en slik tenderprosess vil typisk være:

  • Bearbeiding av data/statistikkmateriale frremskaffet av brdriften selv.
  • Udarbeidelse av tenderprospekt.
  • Objektiv utvelgelse av transportør til deltagelse i prosessen.
  • Konsekvensberegning av innkomne tilbud.
  • Sluttforhandling med transportører.
  • Presentasjon av avtalegrunnlag samt kontrakter.
  • Implementering av nye avtaler.