1-1
1-2
1-3

Optimering av transportkostnader

Optimeringen sker som en reell kostnadsinbesparing i form av bättre totalekonomi på transportområdet. I anslutning härtill fokuserar TransportRådgiverne alltid på kontinuerliga kostnadsminskningar. Därför siktar man på att alltid ingå prisavtal som gäller för minst ett (1) år.

Inledningsvis utvärderar TransportRådgiverne grunden för ett bättre avtal.

pic1-1[1]

Såframt det finns en sannolik grund kommer TransportRådgiverne att rekommendera att en anbudsprocess genomförs. TransportRådgiverne leder projektet från start till slut, genom hela processen.

TransportRådgivernes roll i förhållande till en sådan anbudsprocess är normalt att:

  • Bearbeta data/statistikmaterial som ställts till förfogande av verksamheten.
  • Utarbeta ett anbudsprospekt.
  • Objektivt välja ut transportverksamheter som deltar i processen.
  • Göra en konsekvensbedömning av anbud som kommit in.
  • Slutförhandla med transportverksamheter.
  • Färdigställa grunder till avtal samt kontrakt.
  • Implementera nya avtal.