2-1
2-2
2-3

HVORDAN GJØR VI DET?

Som eksternt rådgiverteam har vi viten, erfaring og muligheter som gjør det mulig for oss å arbeide ut fra tre verdier som på hver sin måte styrker deres forretning:

Faglig dynamikk

Vi har total oversikt over markedet fordi vi hele tiden utvikler og vedlikeholder mange løsninger. For dere betyr det en samarbeidspartner som kjenner de kommersielle avtalevilkårene i dybden, og som vet hva samtlige transportører står for. Dessuten sørger våre forskjellige kompetanser for at dere er dekket på alle områder, enten det gjelder, vei, sjø eller luft.

100 % ansvar

Vårt ansvar er å oppnå avtalevilkår som er win-win for begge parter, og som er fair for både dere og transportøren. For veien til økt konkurransekraft er aldri å presse prisen på en måte som gjør at dere må gå på kompromiss med kvaliteten. Det er også vårt ansvar å garantere dere verdi for innsatsen vår. Det gjør vi via no-cure- no-pay- avtaler, der vi går ambisiøst til verks, kvalitetssikrer, følger opp og står inne for avtalen i hele perioden. Alt sammen for å oppnå optimale og langtidsholdbare avtaler på deres vegne.

Verdt å tro på

Dere kan regne med full gjennomsiktighet i alle faser av samarbeidet. Vi fortier ikke det som andre overser. Vi løser utfordringer proaktivt, og vi arbeider i full fortrolighet. Dere kommer til å oppleve at vi møter dere med forståelse for nettopp deres virksomhet og med respekt for alle – fra ledelse til lager. Vi tar ikke prosjektet fra dere, men samarbeider med dere om å oppnå en optimal løsning som er enkel og som kan implementeres i hverdagen.