1-1
1-2
1-3

Kundereferenser

”Vi har inlett ett samarbete med TransportRådgiverne A/S i syfte att skapa en skarp struktur på våra
transportavtal.

I slutet av projektet fick vi marknadsrelaterade fraktpriser och viktigast av allt – struktur och översikt i
form av transparenta transportavtal, inklusive exakta och effektiva regleringsmodeller, så vi har mallen
framöver när vi måste förhandla fram nya godsavtal på plats. Kommunikationen under processen har
varit bra och vi har informerats kontinuerligt.

Vi kan säkert rekommendera TransportRådgiverne A/S.”

Klaus Nørholm Jørgensen – CEO – Nordic Woodfibre A/S – DK-4652 Hårlev

Morten Nordskov – Head of Procurement, DK – Berendsen Textil Service A/S – DK-2860 Søborg

”Morsø Jernstøberi A/S har samarbetat med TransportRådgiverne A/S i samband med en målinriktad analys och granskning av företagets set-up inom sjö-, land- och lufttransporter. TransportRådgiverne arbetar extremt professionellt och har en beprövad process för att analysera och optimera företagets transport set-up, vilket tar hänsyn både till kvalitet och ekonomi.

Det är uppenbart att TransportRådgiverne har goda förbindelser med leverantörerna i branschen, vilket innebär att anbudsprocessen och förhandlingarna sker med stor respekt mellan parterna. När
det slutliga valet av framtida leverantörer ska fattas, sker detta med nyanserade råd från TransportRådgiverne utan att kräva särskilda krav för vilka leverantörer som väljs.

Vidare har det varit mycket positivt att uppleva det stöd och uppföljning som TransportRådgiverne senare har tillhandahållit, även efter att projektet avslutats. TransportRådgivere tar inte slut på sina ord och ansvarsområden.”

Peter Grand – COO – Morsø Jernstøberi A/S – DK-7900 Nykøbing Mors

”Granzow A/S samarbetade med TransportRådgiverne A/S för att se över befintliga transportavtal, generell optimering och uppdatering av hur transportmarknaden har utvecklats.

Samarbetet började. TransportRådgivarne analyserade alla historiska transporter i syfte att utfärda anbud. Erbjudandet skickades till ett antal transportörer, varefter de inkommande erbjudandenen
utarbetades och analyserades av TransportRådgiverne. Då presenterades resultatet för oss med rekommendation för valet av transportör.

Det har varit väldigt konstruktivt och ett stort nöje att arbeta med TransportRådgiverne, som har gjort processen mycket professionellt och kompetent. Vi har också uppnått positiva besparingar på både
inrikes och internationell transport, vilket är extremt tillfredsställande.

Baserat på vår erfarenhet kan vi definitivt rekommendera TransportRådgiverne för liknande uppgifter.”

Evan Andersen – Inköpar – Granzow A/S – 2600 Glostrup

”Vi anlitade TransportRådgiverne A/S i samband med att vi ville optimera våra fraktrutter för de nationella kunderna. Utifrån detta analyserade TransportRådgiverne vårt fraktmönster, kom med förslag på ändringar och förbättringar i största allmänhet.

Resultatet blev förbättrad logistik och bättre ekonomi i våra utgående transporter.

Jag kan därför rekommendera TransportRådgiverne som samarbetspartner.

 

Mogens B. Olesen – Adm. direktør – EUROPART Danmark A/S – DK-6000 Kolding

”Vi kontaktades av TransportRådgiverne A/S samtidigt som vi var i färd med att utöka företaget med fler varumärken och en utflyttning av delar av vårt lager. Vi tänkte att, om inte annat, så kunde vi låta TransportRådgiverne hjälpa oss att få en bättre överblick över alla våra logistiklösningar.


Det fick vi också, men vi fick också en bra och skicklig samarbetspartner, som vi hade en öppen och ärlig dialog med och som dessutom fungerade som ett utmärkt bollplank om våra möjligheter.


TransportRådgiverne tog in flera bra offerter där vi i nära samarbete valde en lösning, som inte var den billigaste, men förhoppningsvis den bästa.


Vi bytte logistikpartner under våren 2018 och TransportRådgiverne var och är fortfarande en bra partner. Sedan vi har kommit igång med vår nya logistikpartner har några frågor om priser m.m. uppstått – även här har TransportRådgiverne stått till tjänst med hjälp och goda råd.”

 

 
Jan Landsgrav Kristensen – Administrerende Direktør – Fritidsagenten A/S – DK-3500 Værløse

”Vi kontaktades av TransportRådgiverne A/S, som presenterade sin affärsidé. För en liten organisation som vår var det perfekt att göra en analys tillsammans med TransportRådgiverne. Vi fick en grundlig analys av våra befintliga kostnader, vilket ledde till en bra förhandlingsgrund och resulterade i en betydande besparing på ca. 19 % av fraktkostnaderna, och en minskning av antalet åkerier på köpet. Hela processen var smidig och professionell. Vi är mycket nöjda med samarbetet med TransportRådgiverne.”

Per-Arne Carlsson – Purchase Manager – Componenta Främmestad AB – SE-465 97 Nossebro

”TransportRådgiverne A/S synliggör inte bara de besparingar man gör direkt genom att få ett bättre pris på den nuvarande logistiklösningen, utan är också en aktiv rådgivare och ett bollplank kring hela logistikuppdraget. Under hela processen är TransportRådgiverne en aktiv partner och en ytterst professionell rådgivare, som förhåller sig kritiskt till uppgiften på ett konstruktivt sätt och ser till att kunden kommer hela vägen i mål. Det bidrar till en helhetslösning, som är betydligt mer hållbar i det långa loppet.”

Martin Even Schwalbe – Head Finance and HR – SIKA DANMARK A/S – DK-3520 Farum

”HBN-Teknik A/S inledde ett samarbete med TransportRådgiverne A/S för att effektivisera och optimera det totala transportbehovet och även den dagliga hanteringen av arbetsgången kring hela transport- och logistikflödet.

Vi insåg tidigt att vi inte hade tillräckliga resurser internt för att kunna genomföra en sådan här process på egen hand. TransportRådgiverne har hela tiden arbetat effektivt och professionellt och vi har haft både stor glädje och stort utbyte av TransportRådgivernes stora kunskap om transportbranschen.

Resultatet av detta är bättre struktur i vardagens processer samt en mycket stor transparens i våra transportavtal, vilket har inneburit att resurser har friats upp i hela organisationen. Vi har också gjort en avsevärd ekonomisk vinst och det har visat sig att det ändå går att upprätthålla god kvalitet.

Vi är mycket nöjda med TransportRådgiverne och kan varmt rekommendera dem till andra företag som vill ha bättre struktur och en genomgång av sina transportavtal.”

Peter Jørgensen – Production Manager – HBN-Teknik A/S – DK-4100 Ringsted

”I slutet av 2016 ville Baden-Jensen A/S gå igenom fraktavtalen för avdelningarna i Ballerup och Kolding. Vi var intresserade av att ta reda på om vi låg rätt i förhållande till samarbete, leveranssäkerhet och pris. Vi anlitade TransportRådgiverne A/S för jobbet.
TransportRådgiverne tog sig an uppgiften på ett mycket professionellt sätt och det visade sig att vi med fördel kunde behålla vårt mångåriga samarbete med vår nuvarande transportör, men vi lyckades optimera avtalet på flera punkter. Det är helt och hållet TransportRådgivernes förtjänst.
Vi är väldigt nöjda över det arbete som TransportRådgiverne har gjort och vi kan varmt rekommendera dem till andra företag som vill ha en genomgång av sina transportavtal.
Henrik Lund – Chef för Intern försäljning och lager – Baden-Jensen A/S – DK-6000 Kolding
  ”Vi på CM Supply har haft det stora nöjet att samarbeta med TransportRådgiverne A/S under en period på ungefär två månader.
De genomanalyserade alla våra försändelser och tog sedan fram ett underlag som skickades till olika transportörer och inhämtade sedan och jämförde de olika anbuden. Vi fick en presentation av alla anbud och även TransportRådgivernes rekommendationer och vi kunde sedan själva avgöra det vi ville gå vidare med. Vi har lyckats göra en avsevärd besparing på våra försändelser och det är vi mycket nöjda med.
Vi upptäckte TransportRådgiverne genom en rekommendation från en annan av deras kunder och kan utan tvekan rekommendera dem till andra som ännu inte har haft nytta och glädje av deras tjänster.”

Danny Skaaning – Direktör – CM Supply Aps – DK-2625 Vallensbæk
image00

”Transportkostnader är en betydande utgift för Damolin och i slutet av 2016 avvecklade vi därför en tender för utländska transportavtal. Vi valde att låta TransportRådgiverne A/S sköta processen. TransportRådgiverne A/S har genomfört processen på ett mycket professionellt sätt med respekt för Damolins kvalitetskrav på transportörerna. Vi har därmed funnit en lösning som innebär en stor besparing med bibehållen kvalitet i våra transporter till kunderna.”

Søren Klitskov – Adm. Direktör – Damolin A/S – DK-7884 Fur

noanoa[1]

”I vårt arbete med att minska kostnaderna i värdekedjan har vi tillsammans med TransportRådgiverne A/S tagit fram ett anbudsförfarande för alla delar av lager- och logistikfunktionerna. TransportRådgiverne har skött anbudsförfarandet och säkrat att alla våra mål har infriats. Processen har skötts mycket professionellt och med stort engagemang utan att kompromissa med våra ambitioner om effektivitet, flexibilitet och individuella behov och respekt för nuvarande samarbetspartner. Vi har lyckats sänka våra totala lager- och logistikkostnader rejält samtidigt som de dagliga processerna har blivit tydligare och riktat större fokus på hur värde skapas. Vi rekommenderar TransportRådgiverne varmt och ser fram emot att samarbeta med dem om andra projekt i framtiden.” 

Kim Rolsted – COO – Noa Noa ApS – DK-3490 Kvistgård

vangbylogo[1]

”I samband med genomgång och förnyelse av vår lager- och distributionsavtal, valde vi att använda TransportRådgiverne A/S i projektet, i förväntan att få en djupare genomgång än vad vi själva hade möjlighet till. Det visade sig att vara ett rätt beslut, då vi tillsammans med TransportRådgiverne hittade en lösning som ger oss den besparing som blev specifiserad. Hela tenderprocessen blev styrd effektivt av TransportRådgiverne och det är vår känsla, att det slutliga resultat blev bättre än vad vi själva kunde ha uppnådd. TransportRådgiverne har varit med från början till slut, också efter att avtal nåddes, för att säkerställa att besparingen blev realiserat. Vi är mycket nöjda med samarbetet med TransportRådgiverne.”

Michael Bøgeskov – Inköpschef, Vangby A/S – DK-4700 Næstved

danalim[1]  ”Dana Lim har genomförd en tender gällande våra inrikes och utrikes transporter. Vi valde TransportRådgiverne A/S til att genomföra processen. Samarbetet med TransportRådgiverne har på alla områden matchad våra förväntningar. Processen har genomförts mycket professionellt och med respekt för Dana Lims individuella behov, och med ett tillfredsställande resultat. Utan hjälp av TranspoprtRådgiverne hade vi inte uppnådd samma kvalitet och ekonomiska vinster.”

Jørgen Bækgaard – CFO – Dana Lim A/S – DK-4600 Køge
content_credin-pantone[1]  ”I samarbete med TransportRådgiverne A/S har Credin BageriPartner A/S genomförd en analys av potentialet vid ändring av frankatur från DAP till EXW, analysen genomfördes hos utvalda leverantörer och senare gjordes transporttender.
Under hela förloppet har TransportRådgiverne A/S haft et professionellt förhållningssätt till Credin BageriPartner A/S, och vi har känt en djupgående förståelse för den rätta ”speed” i processen i samband med våra administrativa ändringar som ett resultat av analysen.
Båda processen och resultatet har varit tillfredsställande.”

Henning Limborg – Kundeservice- og Logistikdirektør – Credin BageriPartner A/S – DK-7100 Vejle
rmig_01[1]  ”RMIG Group har genomförd ett projekt i samarbete med TransportRådgiverne A/S i syftet att identifiera och reducera transportkostnaderna och samtidigt inte kompromissa på kvalitet och punktlighet. Vi har produktion och försäljning i 9 europeiska land och täcker båda inrikes, inter-company och export.
Fraktavtal har tidigare varit styrda och förhandlat lokalt, där varje enskild land har känt at ha optimala avtal. Dock har TransportRådgiverne ständigt påstådd att fraktkostnader fortfarande kunna reduceras och vi får konstatera att dom var rätt. TransportRådgiverne har genom hela processen stått som en duktig partner och har bidragit med värdeskapande resultat. Det har varit frigörande för oss att delta och vi planerar redan nästa projekt.”

Henrik Salée – Group Director Operations, COO – RMIG A/S – DK-2750 Ballerup
dlh_logo1-300x173[1]

 ”Transportkostnader utgör en väsentlig del av vår samlade kostnadsbudget och därmed en viktig konkurrensparameter. I och med att vi har förhållandevis många transportleverantörer valde vi att samarbeta med TransportRådgiverne A/S för att få en grundlig analys genomförd, i syfte att finna den ekonomiskt optimala lösningen utan att det skulle gå ut över kvaliteten. TransportRådgiverne har här varit en stark sparringpartner och de har kunnat presentera värdeskapande lösningar för oss, som vi vill implementera. Nyckelorden för vårt samarbete har varit: Engagemang, punktlighet och snabbhet.”

Ole Juul Kirkeby – Country Manager – DLH Danmark A/S – DK-6000 Kolding

LogoImageMap1[1]

 ”I försöket att optimera samarbetsavtalen gällande transport och logistik har TransportRådgiverne A/S varit en bra och kompetent partner. Genom hela förloppet har de, så att säga, hållit alla bollarna i luften, och med deras kunskap om branschen lyckades vi ingå nya och klart bättre avtal än vi hade tidigare. Alla verksamheter – som inte själva har resurser till det – borde genomgå en liknande process – det var nyttigt.”

Claus Qvortrup – Salgschef – Popz Danmark ApS – DK-4200 Slagelse

untitled2[1]

 ”Xellia valde att använda TransportRådgiverne A/S’s rådgivningstjänster, när de skulle göra översyn av sina globala transportavtal. Under genomförandet fick Xellia både specifik och generell konsultation av TransportRådgiverne, som direkt kunde användas som förhandlingsunderlag inför de kommande förhandlingarna med den globala logistikleverantören. I vårt samarbete TransportRådgiverne, har TransportrRdgiverne agerat professionellt och utfört uppdraget med god timing, vilket var av yttersta vikt med tanke på de nära förestående förhandlingarna.”

Allan Jensen – Director, Corporate Purchasing & Contract Manufacturing – Xellia Pharmaceuticals ApS – DK-2300 Köpenhamn S

untitled3[1]

 ”Vi har använt TransportRådgiverne A/S för ett konkret uppdrag gällande vår import från Polen. Vi har uppskattat TransportRådgivernes utmärkta kompetens och slutresultet blev till en verklig konkurrensfördel för vår verksamhet.”

Bjarne Kildegaard – Logistikchef – KWHPipe (Danmark) AS –DK-4520 Svinninge

untitled4[1]

 ”TransportRådgiverne A/S har hjälpt oss med en optimering av vår lokala lagerlösning. Vi har vår egen interna internationella logistikorganisation. TransportRådgiverne har bidragit med lokal expertis på marknaden och har snabbt kunnat förse oss med relevanta samarbetsparterns. Det har sparat oss mycket tid och resultaten är över förväntan. Vi har funnit den rätta partner för att klara vårt lagerbehov– stort tack till TransportRådgiverne.

Vi har också använt TransportRådgiverne i flera logistikprojekt och varje gång har de bidragit med professionell rådgivning. TransportRådgivernes kompetens har medverkat till att vi snabbt kunnat fatta beslut om vägval i logistikprocessen. Det har sparad oss tid och gett oss ett mycket värdefullt beslutsunderlag.”

Ida Emus – Salgs- & Kundeservicechef Incontinence Care – SCA Hygiene Products A/S – DK-3450 Allerød

untitled[1]

 ”Vi har använt TransportRådgiverne A/S till ett specifik optimeringsprojekt.Själva processen har varit professionell och väl hanterad.Vi förväntar oss en besparing, som direkt kan relateras till projektet.Vi ger härmed TransportRådgiverne våra varmaste rekommendationer.”

Svend Rimestad – Direktør – BJØRN THORSEN A/S – DK-2900 Hellerup

Skrmbillede-2013-04-28-kl.-10.44.59[1]

 ”Sika Danmark har använt TransportRådgiverne A/S för att optimera befintliga transportvolymer och genomförande av upphandling av transporter. De nyckelord som beskriver TransportRådgiverne genom samarbete med Sika Danmark: Hög teknisk kompetens, god branschkunskap, uthållighet och effektivitet. Genom TransportRådgiverne har vi lyckats att säkerställa stora besparingar  inom transportområåde för Sika Danmark.”

Morten N. Nielsen – Head Operations – Sika Danmark A/S – DK-3480 Fredensborg

Skrmbillede-2013-04-28-kl.-10.44.53[1]

 ”Vi har jobbat tilsammans med  TransportRådgiverne A/S om en revision av våra transportavtal. Vi har uppnådd en väsentlig ekonomisk förbättring av avtalen utan att ha kompromissad med våra krav till transportkvalitet m.v. Förbättringarna ökar Ulstrup Plast`s konkurrensförmåga och har redan i praksis haft positiv inverkan på vår förmåga att vinna nya orders. Ulstrup Plast har i hög grad uppnådd mervärde i samarbetet med TransportRådgiverne, bl.a. p.g.a. TransportRådgivernes kännedom till transportmarknaden samtidigt som vi har gångnats Av deras erfarenheter och rutiner i samband med tenderprocesser m.v.”

Søren Ulstrup – Adm. Direktør – Ulstrup Plast A/S – DK-3540 Lynge

Skrmbillede-2013-04-28-kl.-10.44.43[1]

 ”Vårt samarbete med TranspoprtRådgiverne A/S har varit inspirerande och till nytto För verksamheten. TransportRådgiverne har genom hela processen arbetat professionellt och arbetet under hänsyn till våra kärnvärden som tillid, kvalitet och förståelse, vilket har gett oss ett konkurrenskraftigt resultat, båda kvalitativt och ekonomisk”.

Hanne Zink Jørgensen – COO & Partner – Scandinavian Packaging A/S – DK-4140 Borup

ert[1]

 ”I vårt arbete att reducera transportkostnaderna men samtidigt behålla kvalitet och leveranssäkerhet, har TransportRådgiverne A/S varit en utmärkt partner. De har med sin breda kunskap, effektivitet och noggrannhet lyckats genomföra projektet med ett mycket bra resultat. Deras deltagande under hela processen från kartläggning till förhandlingar och kontraktsskrivning har genomförts på ett professionellt sätt. Vid kommande uppdrag liknande den genomförda inom AB Megamet, kommer vi att engagera TransportRådgiverne igen”.

Michael Henryson – VD – Megamet – SE-262 73 Ängelholm

cryptera[1]

 ”TransportRådgiverne A/S er fullt på linje med Crypteras värden, dom är trovärdiga, mycket professionella i deras tillvägagångssätt till uppgiften, med fullt fokus på att få den genomförd riktigt snabbt. Det har varit ett riktigt bra team play. Cryptera är nöjd med samarbetet, som har bidragit  med en förnuftig utdelning för Cryptera”.  

Kim PedersenIndkøbschef – Cryptera A/S – DK-2600 Glostrup

kaka[1]

 ”KåKå AB har tillsammans med TransportRådgiverne A/S genomfört en upphandling på hela Danmarksvolymen i syfte av att inte bara focusera på pris, som brukar vara normalt, utan istället mer på inovation med nya lösningar som både höjer kvalitén, minskar miljöpåverkan och naturligtvis som då  påverkar priset positivt. Enganemanget var fantasiskt, sammarbetet och resultatet likaså. Arbetsättet med både teori och praktik med fysisk närvaro hos alla leverantörer där en klar bild över hela flödet gjorde att beslutet/valet i slutändan blev enkelt för oss och framför allt att det fungerade från dag 1. Sammantaget gör detta att vårt val av sammarbetspartner i nästa projekt också kommer att hamna på TransportRådgiverne.”  

Toni Nilsson – Logistics Director – KåKå AB(Orkla Group) – SE-23422 Lomma

image001[1]  ”Beck & Jørgensen har i samarbetet med TransportRådgiverne A/S genomförd en analys av vår distribution i syftet att optimera nationella och internationella sändningarna utan att kompromissa med vår service till våra kunder. Det efterföljande anbudsförfarande resulterade i ett avtal som på alla sätt var väsentligt bättre än vår tidigare överenskommelse. TransportRådgiverne har genom hela processen levererad en professionell, ärlig och för alla inblandade parter, riktiga rekommendationer.”

Bruno Kiehn – CFO – Beck & Jørgensen A/S – DK-2860 Søborg
dafa[1]

 ”TransportRådgiverne A/S har jobbat snabbt och fokuserad genom hela projektet. Vi har lyckats med vettiga inbesparningar och kvaliteten har upprätthållits även om vi har bytt transportör. Vi vill rekommendera TransportRådgiverne även om man är nöjd i nuvarande samarbete, då det lönar sig i längden. I första hand har vi jobbat med våra internationella transporter – och i efterhand har vi nu bett TransportRådgiverne analysera och optimera våra nationala transporter.”

Johannes Ritz – Fabrikschef – DAFA A/S – DK-8220 Brabrand

alsiano[1]

 ”Alsiano A/S med dottorbolaget Kryta A/S påbörjade i 2013 samarbete med TransportRådgiverne A/S gällande optimering av våra transportkostnader. Även om vi redan själva hade lyckats förhandla hem en stor ènsiffrig procentuell besparning, säkrade TransportRådgiverne en ytterligare tvåsiffrig procentuell besparning – utan att kompromissa på kvalitèn. TransportRådgiverne jobbar mycket professionelt och vi medverkade själva att definiera dom parametra som gällde för anbudet, vilket säkrade båda rätta pris och den rätta kvalite. Vi medger dom våra allra bäta rekommendation och vil säkert använda dom igen på en senare tidpunkt.”

Jens Hummeluhr – Verkställande Direktör – Alsiano A/S – DK-3460 Birkerød

bong[1]

 ”Bong International AB, Europas ledande bolag inom kuvert och specialförpackningar, har samarbetat med TransportRådgiverne A/S. Uppdraget bestod av att se över våra Skandinaviska transport- och logistikflöden såväl mellan våra produktionsenheter som distributionen till våra kunder. Trots att vi sedan några år tillbaka hade genomfört en liknande översyn resulterade Transportrådgiverne insats i stora besparingar på primärt våra fraktkostnader. Detta uppnåddes utan att ge avkall på kvaliteten, snarare ledde samarbetet till en höjning av servicegraden ut mot våra kunder. Bland annat genom en mer enhetlig och standardiserad distribution.Vi ger TransportRådgiverne våra bästa rekommendationer!”

Peter Andersson – Director Purchase & Logistics – Bong International AB – SE-211 20 Malmö

TROX[1]

 ”Vi tok kontakt med TransportRådgiverne A/S i syftet att få gjort en analys av våra transportkostnader samt logistikstruktur. Efter en snävt styrd process har vi nu fått en mer klar logistikstruktur och samtidigt är våra transportkostnader nu på ett konkurrenskraftig nivå. TR visade under processen lösningar och ideer som har visat sig vara till vår fördel. Det involverade ändringar hos oss, men efter noggrann implementering kan vi säga att vi är absolut nöjda med dom uppnådda resultaten”

Niels-Erik Konste – CEO – Trox Danmark A/S – DK-2970 Hørsholm

mcomp[1]

 M-Comp A/S har använt sig av TransportRådgiverne A/S i samband med optimering av vårt logistik system – och framför allt med fokus på kostnader. TransportRådgiverne utfärdade anbudsmaterial och hanterade qualifieringen av leverantörer. Vi valde en leverantör och TransportRådgiverne hjälpte med implementering av den valde transportör i vår organisation. Projektet genomfördes på 4 månader och vi sparade mer än 1/4 på vårt årliga fragtbudget med lösningen och vi har varit mycket nöjda med efterföljande uppföljning”.

Lars Nordberg-Hansen – CEO – M-Comp A/S – DK-8722 Hedensted

gyproc[1]

 Gyproc A/S – DK-4400 Kalundborg

Catrin Scheumann – Supply Chain Manager – Direct phone: +45 59 57 03 60 – catrin.scheumann@saint-gobain.com

 

toms[1]

 Toms Gruppen A/S – DK-2750 Ballerup

Ida Wandall Andreasen – Planlægnings- og logistikchef – Direct phone: +45 44 89 10 73 – iwa@tomsgroup.com

 

002-image002[1]

 Hempel A/S – DK-2800 Lyngby

Jesper Chr. Halse – Nordic Logistic Manager – Direct phone: +45 45 27 34 23 – jeha@hempel.com

 

riemann[1]

 ”I samarbetet med TransportRådgiverne A/S uppnådde vi en mycket markant reduktion i våra transportkostnader. TransportRådgiverne lämnade en fin end-to-end service som efter en lång seg dragning blev till stor nytta för verksamheten.”

Paul Wiberg-Jørgensen – Director, Production & Logistics – Riemann A/S – DK-3400 Hillerød

02[1]

03[1]

 ”Jag anlitade TransportRådgiverne A/S i samband med en större importtransportupphandling för koncernens fem företag. Min erfarenhet av samarbetet är mycket positiv och TransportRådgivernes tidsramar hölls.

Sist, och kanske viktigast, är att jag inte vid något tillfälle prackades på några specifika leverantörer eller pressades att välja lägsta pris. Valet av leverantör var helt och hållet mitt eget beslut. Resultatet blev en fin besparing och en högre servicenivå från de valda leverantörerna.”

Henrik Dvoracek – Supply Chain Manager – Beijer Ref Group – DK-2750 Ballerup

04[1]
06[1]
biscasynnoeve

”Scandza AS har samarbetat med TransportRådgiverne A/S för att effektivisera och optimera de nationella och internationella transportbehoven i de skandinaviska länder där företaget har aktiviteter och även behoven för den betydande internationella importtrafiken.

Med stor professionalism och stort engagemang har TransportRådgiverne hanterat både anbudsprocesser och implementering av avtal och har under resans gång haft en fingertoppskänsla för när det har varit relevant att inkludera och informera oss. Med hjälp av TransportRådgivernes kunskap om olika möjligheter att utnyttja balanserna i trafikmönstret kring relevanta destinationer har vi ingått avtal som har varit mycket gynnsamma för koncernen samtidigt som vi har optimerat flera delar av vårt logistikflöde.” 

Flemming Engelbrechtsen – Group Purchase Director – Scandza AS (Bisca A/S & Synnøve Finden AS mfl.) – DK-4780 Stege

”Vega Salmon A/S och TransportRådgiverne A/S inledde ett samarbete om optimering av Vegas nationella och internationella transportavtal och struktur. Syftet med projektet var dels att optimera Vegas transportavtal, men också, i hög grad, att minska komplexiteten i Vegas transportstruktur.

TransportRådgiverne genomförde processen med stor professionalitet på ett snabbt och effektivt sätt och involverade Vegas nyckelmedarbetare under hela förloppet så att ägarskapet för processen integrerades. Mot bakgrund av TransportRådgivernes stora erfarenhet samt våra interna önskemål kom vi säkert i mål med utvalda leverantörer, men med lösningar som gynnar både oss och leverantörerna.”

Vi kan varmt rekommendera TransportRådgiverne.”

Michael Budtz Berthelsen – Group CEO – Vega Sea A/S – DK-6000 Kolding

”Med tanke på att transportkostnader är en våra största poster, har ett avtal tecknats med TransportRådgiverne A/S för att analysera våra krav och önskemål, samt härefter få offerter på både våra inhemska och internationella transporter. Vi har under hela processen upplevt professionellt engagemang, punktlighet och effektivitet. Processen har fortlöpt utan avbrott i våra dagliga uppgifter och TransportRådgiverne A/S har löst uppgiften mycket självständigt.”

Philip Meinertz – Managing Director – MEINERTZ A/S – DK-8660 Skanderborg

”Under våren 2016 ingick vi ett avtal med TransportRådgiverne A/S för att analysera vårt fraktkoncept. Det har varit viktigt för oss att hitta rätt modell, som tar hänsyn till vår leveranskvalitet i hela Skandinavien. TransportRådgiverne A/S upptäckte snabbt hur vår transportprofil kunde optimeras. Fokus riktades mot en högre servicenivå, bl.a. för att säkra att våra primära kunder i Skandinavien får sina krav på leveranstider uppfyllda. Hela processen förlöpte betydligt snabbare än förväntat och vår nya lösning implementerades under loppet av två månader. Vi var lite skeptiska över att lägga tid och resurser på att ändra ett koncept som vi visste fungerade väl, men våra farhågor kom på skam eftersom resultatet var mer än tillfredsställande. Det hela ledde också till en inte oansenlig ekonomisk vinst trots att vi inte kompromissade med kvaliteten. Vi kan med gott samvete rekommendera TransportRådgiverne A/S till andra verksamheter.”

Kim Køster – CFO – Povl Klitgaard & Co. Aps – DK-2880 Bagsværd

”Processen genomfördes på ett professionellt sätt med löpande, bra rapportering om processens status och input från båda parter när besluten fattades. Riktigt trevlig kommunikation och ett gott samarbete. Mycket tillfredsställande resultat där effektens omfattning överraskade. I efterhand har jag varit mycket positivt ”överraskad” över den fortsatta uppföljningen och att vi fortfarande erbjuds ett bollplank för idéer och en aktiv dialog, eftersom TransportRådgiverne A/S inte anser att jobbet är klart så fort kontrakten är underskrivna.”

Mads Tarpgaard – CFO – Becksöndergaard ApS – DK-2100 København Ø

broderna

”I samband med upphandling av nya fraktavtal använde vi TransportRådgiverne A/S. De har hjälpt oss att reducera vår fraktkostnad utan att det inverkat på kvaliteten. Hela processen sköttes smidigt och professionellt. Vi är mycket nöjda med samarbetet med TransportRådgiverne.”

Torgny Magnusson – Logistikansvarig – Bröderna Anderssons Ind. Ekenässjön AB – SE-574 50 Ekenässjön

”Antpac Production AB har i samverkan med TransportRådgiverne A/S under vintern 2016/17 genomfört en transportupphandling.

Vi var initialt tveksamma till om det fanns förutsättningar att få den kvalitet vi önskade och hur detta skulle hanteras i utvärderingen. Processen var mycket smidig för Antpac och TransportRådgiverne skötte all nödvändig informationsinsamling från befintliga leverantörer på ett förträffligt sätt.

Upphandlingen ledde till en årlig inbesparing av transportkostnader med mer än 20%.

Vi är mycket nöjda med upphandlingen och TransportRådgivernes medverkan vid uppstart hos nya speditörer och kan varmt rekommendera deras tjänster.”

Jan Venneman – Verkställande Direktör – Antpac Production AB – SE-232 35 Arlöv

”Sjöbergs Workbenches AB hade under en tid känt att vi behövde se över våra fraktavtal, då detta varit något som inte följts upp på länge. TransportRådgiverne A/S besökte oss och gjorde en presentation av vad dere företag kan erbjuda.

Vi kände att TransportRådgiverne var ett seriös och kunnig konsultföretag och därför beslutade vi oss att ta denna hjälp av TransportRådgiverne. Ett beslut som både hjälpt oss att få bra skrivna avtal, göra en stor besparing på våra fraktkostnader, samt sparat oss tid som vi kunnat lägga på att ta hand om våra kunder istället”.

Jan Möllefors – Verkställande Direktör – Sjöbergs Workbenches AB – SE-570 02 Stockaryd

 

”Esti Chem A/S exporterar styckegods till ett flertal länder i Europa. Under 2016 har vi genomfört en anbudsförfrågan i samarbete med TransportRådgiverne A/S i syfte att minska antalet leverantörer samt att göra en besparing när det gäller transportkostnaderna. Projektet genomfördes enligt en väl strukturerad plan och vi hade en bra dialog med TransportRådgiverne under processens gång och kunde ro projektet i hamn inom den avtalade tiden. En bit in i den nya avtalsperioden har TransportRådgiverne också medverkat vid kontrollen av de besparingar vi har lyckats göra. Vi har uppnått projektets båda målsättningar och är mycket nöjda med det professionella genomförandet av projektet.”  

Thomas Mathiesen – Adm. Chef – Esti Chem A/S, DK-4621 Gadstrup

 

”I en liten organisation som vår, där frakterna är något man ordnar i förbifarten passade en fraktöversyn tillsammans med TransportRådgiverne A/S perfekt. Vi fick en genomlysning av vad vi hade, vilket blev grunden till ett bra förhandlingsunderlag som resulterade i en väsentlig fraktbesparing. Projektet genomfördes professionellt och i gott tempo. Arbetsinsatsen för vår del begränsades till några få timmar.”

Mattias Einarsson – Logistikchef – Nydala Trävaru AB – SE-570 03 Vrigstad

 

”Xella i Skandinavien har met stort tillfredsställelse genomförd ett projekt i Norge tillsammans med TransportRådgiverne A/S. Projektet blev från början hanterad mycket seriöst och professionellt och sparringen med TransportRådgiverne var mycket värdefull, eftersom många olika optimeringsmöjligheter diskuterades och förverkligas. Nästa gång vi står inför en transport- eller logistikutmaning, som kräver assistans kommer vi att kontakta TransportRådgiverne.

Casper Rasmussen – CFO Scandinavia – Xella Danmark A/S – DK-8723 Løsning

 

”Fitness & Healthcare Group har under flera år realiserat en avsevärt ökad försäljning. Eftersom de totala fraktkostnaderna hade nått en betydligt högre nivå kände vi att det var dags att börja samarbeta med TransportRådgiverne A/S för att kunna optimera våra transportavtal. Eftersom vi själva har fullt upp med den dagliga verksamheten värdesätter vi rådgivningen och arbetsdelningen i samband med anbudsförfaranden och annat. Vi är nöjda med de nya avtal som vi har ingått med både gamla och nya transportleverantörer och de besparingar vi har lyckats uppnå. Vi kan varmt rekommendera andra att inleda en dialog med TransportRådgiverne i syfte att förbättra frakt- och logistikunderlaget.”

Michael Bøgh Larsen – Koncerndirektör/Group CEO – Fitness & Healthcare Group A/S – DK-2750 Ballerup

”Som inköpschef med ansvar för att förhandla avtal på plats för sju, åtta jälvständiga verksamheter fördelat över flera europeiska länder har jag inte tillräckliga resurser för att hantera större leveranser. Därför använde vi tidigare 30 lokala leverantörer. Idag har vi fem. Vi valde TransportRådgiverne A/S som partner för denna process.

Följande 5 utbyten vi vill betona i vårt samarbete med TransportRådgiverne:
Besparingar i resultaträkningen såväl som för interna resurser
Högre kvalitetsmål och bättre servicebeskrivningar
Förhandlingar på högra nivå
Från 30 lokala till 5 centrala leverantörer
Kontrakt med kvalitetsmål

Dessutom tar TransportRådgiverne ansvar för de beräknade besparingarna och även plockar hem dem i praktiken. Det syns i resultaten och har utan tvivel ökat SP Groups konkurrenskraft.”

Poul Erik Hansen – Sourcing Manager – SP Group A/S – DK-5471 Søndersø