4-1
4-2
4-3

Kundereferencer

“Vi, HARDI International A/S, har i samarbejde med TransportRådgiverne A/S udnyttet vores totale indkøbspower i seks lande. Vores transportaktiviteter er omfangsrige – de strækker sig over mange landegrænser, omfatter alle transportformer til lands, til vands og i luften samt varierer fra små reservedele til tunge specialtransporter. Transportomkostninger og præcision i leveringerne er afgørende konkurrenceparametre.
Med det afsæt blev TransportRådgiverne udvalgt til at optimere vores transportaftaler i Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, USA og Australien. Resultatet blev en ny struktur omkring transportaftalerne, et nyt miks af transportudbydere og ikke mindst markante besparelser, der styrker konkurrencekraften – også under en pandemi.
Succesen er til at få øje på. Vi har opnået højere besparelser end forventet uden at gå på kompromis med kvaliteten i transportløsningerne. TransportRådgiverne kan deres kram, og vi er meget tilfredse.”
Morten Eriksen – Vice President Global Production & Supply Chain COO – HARDI International A/S – DK-4840 Nørre Alslev
“Transport og logistik er en svær størrelse, når man hellere vil bruge sine ressourcer indenfor salg- og indkøb. Under vores første møde med TransportRådgiverne A/S, indledte vi en snak omkring vores transportløsninger. Vores lagerløsning var slidt og utidssvarende, og vi havde nået grænsen ift. kapacitet, så det gav hurtigt mening at få kigget på både lager og logistik.
I en mindre virksomhed, som vores, har samarbejdet med TransportRådgiverne givet os nye muligheder og en væsentlig besparelse på hele pakken. De muligheder samt afsøgning af nye logistikpartnere, er en proces vi på ingen måde selv kunne have klaret. TransportRådgiverne har via deres kompetencer givet os den perfekte sparring i hele processen, og vi har fået optimalt udbytte af samarbejdet. ”
Henrik Toftegaard – Managing Director – BaTo Nordic A/S – DK-4200 Slagelse
“Vi valgte at tage kontakt til TransportRådgiverne A/S, da vi havde brug for at finde en stærk og konkurrencedygtig partner til at drive lagerhåndteringen af vores online shop. I samme proces ønskede vi at konkurrenceudsætte vores nuværende lageroperation – også for at blive opdateret på markedsudvikling og muligheder.
Jeg kan kun give TransportRådgiverne mine bedste anbefalinger; de varetog hele tenderprocessen og var grundige i deres kortlægning af vores forretning, for at sikre bedste forståelse af netop vores behov. Som kunde får man adgang til en række stærke kompetencer, som udelukkende beskæftiger sig med transport og logistik, hvilket vi som mindre virksomhed fik stor gavn af.
Igennem hele processen var beslutningen vores, og TransportRådgiverne fungerede som den 3. part, der søgte efter det rette match. Vi endte med at lave aftale med en af de foreslåede partnere TransportRådgiverne fandt, og vi er overbeviste om, at valget er det rette.”
Tine Raahauge – CO-CEO – DAY ET A/S – DK-1263 København K
NOST (National Operativ Stab) / Rigspolitiet– Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup
”I Apuls har vi været igennem en optimeringsproces af vores logistik, i samarbejde med TransportRådgiverne A/S. I den anledning må jeg rose TransportRådgiverne til skyerne. De har været yderst professionelle, ærlige og personlige, under hele processen.
De har endda opnået en betragtelig samlet besparelse på al vores logistik. TransportRådgiverne har derfor min stærkeste anbefaling.
Ebbe M. Sønderup – CEO – Apuls ApS – DK-7160 Tørring”
”Efter mange år hos samme fragtleverandør, gik vi i proces med Transportrådgiverne A/S for at optimere vores logistikløsning. Vi ønskede en fuld gennemgang af vores logistikleverance med fokus på at finde de mest konkurrencedygtige løsninger samt digitalisere eksisterende arbejdsgange. Gennem processen var Transportrådgiverne en professionel og kompetent partner, der bidrog med værdifulde input på proces samt sparring omkring endeligt valg af løsning. Vi lykkedes med en markant reduktion af logistikomkostninger samt få digitaliseret en lang række arbejdsgange der skaber værdi for ATC Footwear.
Desuden kan jeg med glæde notere, at Transportrådgiverne fortsætter deres kompetente sparring og opgavehåndtering efter endt udbudsrunde – med fokus på løbende tjek og udvikling. Således er Transportrådgiverne en reel partner i de to år som aftalen løber. Det ligger mig derfor lige for at anbefale Transportrådgiverne til alle, der har behov for en stærk logistikpartner”
Sebastian Dawe – Director – ATC FOOTWEAR A/S – DK-2730 Herlev

TransportRådgiverne A / S har foretaget en økonomisk evaluering af vores nuværende daglige importtrafik, som er meget kompleks og udfordrende. De præsenterede transportører blev udvalgt med stor nøjagtighed og lydhørhed over for vores krav til kvalitet og service. Resultatet var en økonomisk forbedring med den samme partner, der giver os prissikkerhed 2 år frem i tid. Vi kan anbefale TransportRådgiverne A / S som samarbejdspartner.

Vesna Bengtsson – Logistikchef – Europart Sverige AB – SE-21239 Malmø

“I starten af 2020 har vi gennemgået vores transportaftaler med TransportRådgiverne A/S.
Processen med TransportRådgiverne har været tidsbesparende for os, fordi TransportRådgiverne har drevet processen fra dialog omkring tender, dataindsamling, forhandlinger med speditører til de færdige transportaftaler.
Vi har været involveret hele vejen i processen og har sammen med TransportRådgiverne truffet beslutninger, så vi har fået de bedste og mest optimale transportløsninger.
TransportRådgiverne har arbejdet på et højt fagligt og professionelt niveau, som har været på fair betingelser overfor både eksisterende og nye transportører, og som har medført, at vi er kommet frem til et tilfredsstillende resultat.
TransportRådgiverne modtager vores bedste anbefalinger, og vi står gerne til rådighed for yderligere informationer.”
Claus Jensen – Logistics Manager – KABOOKI A/S – DK-7400 Herning
”Vi har indledt et samarbejde med TransportRådgiverne A/S med det formål at få skabt en skarp struktur
på vores transportaftaler.
Ved projektets afslutning fik vi markedsrelaterede fragtpriser og vigtigst – struktur og overblik i form af
transparente transportaftaler, inkluderende præcise og effektive reguleringsmodeller, således vi
fremadrettet har skabelonen, når vi skal forhandle nye fragtaftaler på plads. Kommunikationen
undervejs i processen har været god, og vi er løbende blevet godt informeret.
Vi kan trygt anbefale TransportRådgiverne.”Klaus Nørholm Jørgensen – CEO – Nordic Woodfibre A/S – DK-4652 Hårlev
Morten Nordskov – Head of Procurement, DK – Berendsen Textil Service A/S – DK-2860 Søborg

“Morsø Jernstøberi A/S har samarbejdet med TransportRådgiverne A/S i forbindelse med en målrettet analyse og gennemgang af selskabets setup indenfor Sø-, Land- og Lufttransport. TransportRådgiverne arbejder yderst professionelt og har en gennemprøvet proces for analyse og optimering af virksomhedens transport setup, der tilgodeser både kvalitet og økonomi.

Det er tydeligt at TransportRådgiverne har gode relationer til leverandørerne i branchen, hvilket medfører at tenderproces og forhandling foregår med stor respekt parterne imellem.  Når det endelige
valg af fremtidige leverandører skal foretages, foregår dette med nuanceret rådgivning fra TransportRådgiverne uden at der stilles specifikke krav til hvilke leverandører der vælges.

Det har endvidere været meget positivt at opleve den support og opfølgning, der efterfølgende har været ydet af TransportRådgiverne, også efter at projektforløbet var afsluttet. TransportRådgiverne løber ikke fra deres ord og ansvar.

Det har på alle måder været en fornøjelse at samarbejde med TransportRådgiverne, og Morsø er endt op med væsentlige besparelser og dermed en øget konkurrenceevne.”

Peter Grand – COO – Morsø Jernstøberi A/S – DK-7900 Nykøbing Mors

“Granzow A/S indgik samarbejde med TransportRådgiverne A/S med henblik på gennemgang af eksisterende transportaftaler, generel optimering samt opdatering på hvordan transportmarkedet har udviklet sig.

Samarbejdet blev påbegyndt. TransportRådgiverne gennemanalyserede alle vores historiske forsendelser med henblik på udfærdigelse af udbud. Udbuddet blev sendt til en række transportører, hvorefter de indkomne tilbud omhyggeligt blev gennemarbejdet og analyseret af TransportRådgiverne. Herefter blev resultatet præsenteret for os med anbefaling til valg af transportør.

Det har været meget konstruktivt og en stor fornøjelse at arbejde sammen med TransportRådgiverne, som har udført processen meget professionelt og kompetent. Vi opnåede samtidig positiv besparelse på såvel indlands- som udlandstransporter, hvilket er yderst tilfredsstillende.Baseret på vores erfaring kan vi helt klart anbefale TransportRådgiverne til lignende opgaver.”

Evan Andersen – Indkøber – Granzow A/S – DK-2600 Glostrup

“Vi har brugt TransportRådgiverne A/S i forbindelse med en optimering af vores fragtruter til nationale kunder. I den forbindelse har TransportRådgiverne analyseret vores bestående fragtmønster, kommet med ændringsforslag og forbedringer i øvrigt.

Resultatet er blevet en forbedret logistik og en forbedret økonomi i vores udgående fragter.

Jeg kan kun anbefale TransportRådgiverne som samarbejdspartner.”

Mogens B. Olesen – Adm. direktør – EUROPART Danmark A/S – DK-6000 Kolding

“Vi blev kontaktet af TransportRådgiverne A/S samtidig med, at vi skulle udvide firmaet med flere brands og en udflytning af dele af vores lager.
Vi tænkte, at om ikke andet, kunne vi bruge TransportRådgiverne til hjælpe os med at få et bedre overblik over alle vores logistikløsninger.
Det fik vi, men vi fik også en god og faglig dygtig medspiller, som vi havde en åben og ærlig dialog med samt en god sparring omkring mulighederne.
TransportRådgiverne indhentede flere gode tilbud, hvor vi i tæt samarbejde valgte en løsning, som ikke var den billigste, men forhåbentlig den bedste.
Vi skiftede logistikpartner i foråret 2018, og TransportRådgiverne var og er stadig en god partner. Efter starten med vores nye partner, har der været nogle spørgsmål omkring priser m.m. – også her har TransportRådgiverne været til rådighed med hjælp og gode råd.”

Jan Landsgrav Kristensen – Administrerende Direktør – Fritidsagenten A/S – DK-3500 Værløse
“Vi blev kontaktet af TransportRådgiverne A/S, og de præsenterede deres forretningsidé. I en lille organisation som vores var det perfekt med en analyse i samarbejde med TransportRådgiverne. Vi fik en grundig analyse af vores eksisterende omkostninger, hvilket førte til et godt forhandlingsgrundlag, som resulterede i en betydelig besparelse på ca. 19% i fragtomkostninger og en reduktion i antallet af transportører. Hele processen var let og professionel. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med TransportRådgiverne.”

Per-Arne Carlsson – Purchase Manager – Componenta Främmestad AB – SE-465 97 Nossebro
”TransportRådgiverne A/S synliggør ikke blot de besparelser, der ligger umiddelbart ved at opnå bedre priser på eksisterende logistik set-up, men er også en aktiv rådgiver og sparringspartner omkring det samlede logistik set-up. Igennem hele processen fremstår TransportRådgiverne som en aktiv partner og yderst professionel rådgiver, der forholder sig kritisk til opgaven på en konstruktiv måde og sørger for, at kunden kommer 110% i mål. Dette bidrager til en helhedsløsning, der er væsentlig mere holdbar på den lange bane.”

Martin Even Schwalbe – Head Finance and HR – SIKA DANMARK A/S – DK-3520 Farum
”HBN-Teknik A/S startede et samarbejde med TransportRådgiverne A/S for at effektivisere og optimere på vores samlede transportbehov samt vores daglige håndtering af arbejdsgange omkring hele vores transport- og logistikflow.
Vi har tidligt i processen anerkendt, at vi internt ikke havde de tilstrækkelige ressourcer til at gennemgå en sådan proces alene. TransportRådgiverne har hele vejen arbejdet effektivt og professionelt, og vi har haft stor glæde og stort udbytte af TransportRådgivernes indgående kendskab til transportbranchen.
Resultatet af dette er en forbedret struktur i processerne i hverdagen samt en enorm gennemsigtighed i vores transportaftaler, som igen har frigivet ressourcer igennem hele organisationen. Derudover har vi opnået en betragtelig økonomisk gevinst, og det viser sig, at det stadigvæk kunne lykkes at opretholde en god kvalitet.
Vi er meget tilfredse med TransportRådgiverne og kan varmt anbefale dem til andre firmaer, der ønsker en bedre struktur og gennemgang af deres transportaftaler.”Peter Jørgensen – Production Manager – HBN-Teknik A/S – DK-4100 Ringsted
“I slutningen af 2016 ønskede Baden-Jensen A/S en gennemgang af vores fragtaftale gældende for vores Ballerup og Kolding afdeling. Vi var interesseret i at vide om vi lå det rigtige sted i forhold til samarbejde, leveringssikkerhed og pris. Vi fik TransportRådgiverne A/S til at stå for dette.
TransportRådgiverne udførte denne opgave meget professionelt, og det viste sig, at vi med fordel kunne beholde vores mangeårige samarbejde med vores eksisterende transportør, men vi fik optimeret vores aftale på mange punkter. Dette er helt klart TransportRådgivernes fortjeneste.”
Vi er rigtig glade for det stykke arbejde TransportRådgiverne har ydet for os og kan varmt anbefale dem til andre firmaer, der ønsker en gennemgang af deres transportaftaler.”

Henrik Lund – Chef for Internt Salg og Lager – Baden-Jensen A/S – DK-6000 Kolding
   ”Vi har hos CM Supply haft den fornøjelse at arbejde sammen med TransportRådgiverne A/S i en periode på ca. 2 måneder.
De gennemanalyserede alle vores forsendelser og derefter udfærdigede et udbud, sendte det rundt til diverse transportører, fik indhentet og sammenlignet tilbud. Vi blev præsenteret for alle bud og TransportRådgivernes anbefaling, og vi kunne derefter selv afgøre, hvad vi ville gå videre med. Vi opnåede en markant besparelse på vores forsendelser, hvilket vi er yderst tilfredse med.
Vi blev bekendt med TransportRådgiverne via en anbefaling fra en af deres øvrige kunder, og vi kan kun sende denne anbefaling videre til alle andre som endnu ikke har haft fornøjelsen af TransportRådgiverne.”

Danny Skaaning – Direktør – CM Supply Aps – DK-2625 Vallensbæk
Damolin

“Transportomkostninger er en betydelig omkostning for Damolin, og vi afviklede derfor i slutningen af 2016 en tender vedrørende udenlandske transportaftaler. Vi valgte TransportRådgiverne A/S til at stå for processen. TransportRådgiverne A/S har gennemført processen meget professionelt og med respekt for Damolins kvalitetskrav til transportørerne, og vi har således opnået en løsning med en god besparelse og med en fastholdelse af kvalitet i vores transporter til kunderne.”

Søren Klitskov – Adm. Direktør – Damolin A/S – DK-7884 Fur

NOA NOA ”I vores bestræbelser på at reducere omkostningerne i værdikæden har vi i samarbejde med TransportRådgiverne afviklet en tenderproces inden for alle dele af lager og logistik. TransportRådgiverne A/S har drevet tender processen og sikret at alle de mål vi satte op blev indfriet. Processen er drevet med stor professionalisme og dedikation, uden at gå på kompromis med vores ambitioner om effektivitet, fleksibilitet og individuelle behov samt respekt overfor nuværende samarbejdspartnere. Vi er lykkedes med at få bragt vores samlede lager- og logistikomkostninger betydeligt ned, samtidig med at processerne i dagligdagen er blevet tydeliggjort og afledt heraf, mere fokus på hvor værdien skabes.
Vi giver TransportRådgiverne vores bedste anbefalinger og vil med glæde lave andre projekter sammen med dem i fremtiden.”

Kim Rolsted – COO – Noa Noa ApS – DK-3490 Kvistgård
Vangby

 ”I forbindelse med gennemgang og fornyelse af vores lagerhotel- og distributionsaftale, valgte vi at inddrage TransportRådgiverne A/S i projektet, i forventningen om at få en dybere gennemgang end vi selv havde mulighed for at lave. Det viste sig at være en rigtig beslutning, da vi sammen med Transportrådgiverne, fandt en løsning, som gav den ønskede besparelse inden for de rammer, der blev specificeret. Hele tender-processen blev styret effektivt af TransportRådgiverne og det er vores fornemmelse, at det endelige resultat blev bedre, end hvad vi selv ville kunne have opnået. TransportRådgiverne har været med fra start til slut, også efter der blev indgået aftale, som opfølgning på at besparelsen bliver realiseret. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med TransportRådgiverne.”

Michael Bøgeskov – Indkøbschef – Vangby A/S – DK-4700 Næstved

Dana Lim

 “Dana Lim har afviklet en tender af både vore indenlandske og udenlandske transportaftaler. Vi valgte TransportRådgiverne A/S til at stå for processen. TransportRådgiverne har på alle områder indfriet vore forventninger. Processen blev gennemført meget professionelt, med respekt for Dana Lims individuelle behov, og med et tilfredsstillende resultat. Uden TransportRådgiverne havde vi ikke kunnet opnå de samme kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster.”

Jørgen Bækgaard – CFO – Dana Lim A/S DK-4600 Køge

Credin

 “Med TransportRådgiverne A/S har Credin BageriPartner gennemført en analyse af potentialet ved at ændre frankatur fra DAP til EXW. Analysen blev gennemført hos udvalgte leverandører og der blev efterfølgende lavet transport udbud. I hele forløbet har TransportRådgiverne haft en professionel tilgang til Credin BageriPartner, og vi har følt en stor forståelse for den rigtige “speed” i processen, i takt med vores administrative ændringer som følge af analysen. Både processen og resultatet har været tilfredsstillende.”

Henning Limborg – Kundeservice- og Logistikdirektør – Credin BageriPartner A/S – DK-7100 Vejle

RMIG

”RMIG A/S har gennemført et projektforløb i samarbejde med TransportRådgiverne A/S, med det formål at identificere og reducere transportomkostningerne uden at gå på kompromis med kvalitet og punktlighed. Vi har produktion/salg i 9 europæiske lande og et fragt mix bestående af domestic, intercompany og eksport. Fragtaftaler har førhen været styret og forhandlet lokalt, hvor hvert enkelt land har ment at have optimale aftaler. Men TransportRådgiverne har hele tiden fastholdt at kunne reducere fragtomkostninger betydeligt, og vi må konstatere at de fik ret. TransportRådgiverne har gennem hele forløbet stået som en dygtig partner, og har bidraget med værdiskabende resultater. Det har været sundt for os at deltage og vi planlægger allerede næste projektforløb.“

Henrik Salée – Group Director Operations – COO – RMIG A/S – DK-2750 Ballerup

dlh

 “Transportomkostninger udgør en væsenlig del af vores samlede omkostningsbudget og dermed et vigtigt konkurrenceparameter. I det vi har forholdsvis mange leverandører af transport, valgte vi at samarbejde med TransportRådgiverne A/S, for at få gennemført en grundig analyse med henblik på at finde den økonomisk optimale løsning, uden at det måtte gå ud over kvaliteten. TransportRådgiverne har i den forbindelse været en stærk sparringspartner og de har været i stand til at præsentere os for værdiskabende løsninger, som vi vil implementere. Nøgleordene for vores samarbejde har været: Engagement, punktlighed og hastighed.”

Ole Juul Kirkeby – Country Manager – DLH Danmark A/S – DK-6000 Kolding

Popz

“I forsøget på at optimere samarbejdsaftalerne indenfor transport og logistik, har TransportRådgiverne A/S været en dygtig og kompetent partner. Igennem hele forløbet har de holdt alle bolde i luften og med deres kendskab til branchen, er det lykkedes at indgå nye og klart bedre aftaler end vi tidligere havde. Alle virksomheder – som ikke selv har ressourcer til det – burde igennem en lignende proces – det var sundt”.

Claus Qvortrup – Salgschef – Popz Danmark ApS – DK-4200 Slagelse

Xellia

“Xellia valgte at bruge TransportRådgiverne A/S som sparringspartner i forbindelse med et kommende kontraktreview på en stor global transportaftale. I sparingforløbet fik Xellia både specifikke og mere generelle informationer fra TransportRådgiverne, som kunne omsættes til direkte værdi i Xellia’sefterfølgende forhandling med vores globale transportleverandør. I dette samarbejde mellem Xellia og TransportRådgiverne, har TransportRådgiverne ageret professionelt og leveret deres opgave med god timing, hvilket var en nødvendighed set i lyset af de forestående forhandlinger.”

Allan Jensen – Director, Corporate Purchasing & Contract Manufacturing – Xellia Pharmaceuticals ApS – DK-2300 København S

KWHPipe

 ”Vi har benyttet TransportRådgiverne A/S’s assistance til en konkret opgave vedrørende vores import fra Polen. Under forløbet har vi oplevet TransportRådgiverne, som en dygtig sparringspartner, hvorfor slutresultatet er blevet til benefit for vores virksomhed.”

Bjarne Kildegaard – Logistikchef –  KWHPipe (Danmark) AS – DK-4520 Svinninge

SCA

 ”TransportRådgiverne A/S har hjulpet os med en optimering af vores lokale lager-set up. Vi har vores egen interne internationale logistik-organisation, men TransportRådgiverne har bidraget med det lokale ekspertkendskab til markedet og har meget hurtigt kunne udpege relevante potentielle samarbejdspartnere for os. Det har sparet os for utrolig meget tid og resultatet er blevet helt perfekt. Vi har fundet den rette partner til løsning af vores lageropgaver – takket være TransportRådgiverne.

Derudover har vi anvendt TransportRådgiverne til sparring om diverse logistik-opgaver, og vi har hver gang fået et meget seriøst og professionelt input, som har gjort, at vi hurtigt har vidst, hvilken retning vi skulle gå. Det har sparet os for en masse tid, og det har givet os et langt bedre grundlag at træffe beslutninger på.”

Ida Emus – Salgs- & Kundeservicechef Incontinence Care – SCA Hygiene Products A/S – DK-3450 Allerød

Bjørn Thorsen

 ”Vi har brugt TransportRådgiverne til en konkret optimeringsopgave. Selve processen har været professionelt håndteret. Vi forventer at opnå en besparelse, der sagtens kan retfærdiggøre projektet. Vi giver hermed TransportRådgiverne vores anbefalinger.”

Svend Rimestad – Direktør – BJØRN THORSEN A/S – DK-2900 Hellerup

Sika

 ”Sika Danmark har benyttet TransportRådgiverne A/S til optimering af eksisterende transport setup samt gennemførelse af transporttender. Nøgleordene, der beskriver TransportRådgiverne gennem samarbejdet med Sika Danmark: Høj faglig kompetence, godt kendskab til branchen, vedholdenhed og effektivitet. Det er lykkedes TransportRådgiverne at sikre Sika Danmark gode besparelser på transportområdet.”

Morten N. Nielsen – Head Operations – Sika Danmark A/S – DK-3480 Fredensborg

Ulstrup Plast

 ”Vi har samarbejdet med TransportRådgiverne A/S om en revision af vores transportaftaler. Vi har opnået en væsentlig økonomisk forbedring af aftalerne uden, at vi på nogen måde er gået på kompromis med vores krav til transportkvalitet mv. Forbedringerne øger Ulstrup Plasts konkurrencekraft, og har i praksis allerede haft positiv indvirkning på vores evne til at vinde nye ordrer. Ulstrup Plast har i høj grad opnået merværdi ved samarbejdet med TransportRådgiverne, bl.a. pga. TransportRådgivernes indgående viden om transportmarkedet samtidig med, at vi har nydt godt af deres erfaringer og rutiner med tenderprocesser mv.”

Søren Ulstrup – Adm. Direktør – Ulstrup Plast A/S – DK-3540 Lynge

Scandinavian Packaging

 ”Vores samarbejde med TransportRådgiverne A/S har været inspirerende og til gavn for virksomheden. TransportRådgiverne har igennem hele processen arbejdet professionelt og arbejdet under hensyntagen til vores egne kerneværdier såsom tillid, kvalitet og forståelse, hvilket har givet os et konkurrencedygtigt resultat, både kvalitativt og økonomisk.”

Hanne Zink Jørgensen – COO & Partner – Scandinavian Packaging A/S – DK-4140 Borup

Megamet

 “I vort arbejde med at reducere transportomkostninger, men samtidig fastholde kvalitet og leveringssikkerhed, har TransportRådgiverne A/S været en udmærket partner. De har med deres brede kundskab, effektivitet og omhyggelighed gennemført projektet med et meget fint resultat. Deres deltagelse under hele processen fra analyse til forhandlinger og kontraktunderskrivelse er gennemført på et professionelt plan. Ved lignende opgaver, som den nu gennemførte hos AB Megamet, vil vi engagere TransportRådgiverne igen.”

Michael Henryson – VD – Megamet – SE-262 73 Ängelholm

Cryptera

 ”TransportRådgiverne A/S er fuldt ud på linje med Crypteras værdier, de er troværdige, meget professionelle i deres tilgang til opgaven, med fuldt fokus på at få den gennemført rigtig hurtigt. Det har været et rigtig godt team play. Cryptera er tilfreds med samarbejdet, der har bidraget til et fornuftigt udbytte for Cryptera.”

Kim Pedersen Indkøbschef – Cryptera A/S – DK-2600 Glostrup

Kaka

 ”KåKå AB har sammen med TransportRådgiverne A/S gennemført en transportanalyse på den samlede danmarks volumen og ikke blot fokuseret på pris, som ofte er normalt, men mere på innovation med nye løsninger som øger kvaliteten, reducerer miljøpåvirkninger og naturligvis som efterfølgende påvirker prisen positivt. Engagementet var fantastisk, ligesom samarbejdet og resultatet.  Arbejdsmetoden med både teori og praksis med fysisk tilstedeværelse hos alle leverandører gav et klart billede af godsflow, og gjorde at beslutning og valg til sidst blev enkelt for os og frem for alt, at det fungerede fra dag 1. Sammenfattende betyder dette at vort valg af samarbejdspartner i næste projekt også vil tilfalde TransportRådgiverne.”


Toni Nilsson
– Logistics Director – KåKå AB(Orkla Group) – SE-23422 Lomma

Beck & Jørgensen

”Beck & Jørgensen A/S har i samarbejde med TransportRådgiverne A/S gennemført en analyse af vores distribution med henblik på at optimere forsendelserne både nationalt og internationalt uden at forringe servicen for vores kunder. Den efterfølgende udbudsrunde(transporttender) mundede ud i en aftale, der på alle måder var væsentlig bedre end vores tidligere aftaler. TransportRådgiverne har igennem hele processen leveret en professionel, ærlig og for alle involverede parter, reel rådgivning.”

Bruno Kiehn – CFO – Beck & Jørgensen A/S – DK-2860 Søborg

 

 

Dafa

 ”TransportRådgiverne A/S har arbejdet målrettet og rettidigt igennem vores forløb. Det er endt med en fornuftigt besparelse og kvaliteten er bevaret, selvom vi har skiftet leverandør. Vi vil anbefale TransportRådgiverne, selvom man er tilfreds med det eksisterende samarbejde, for det lønner sig i det lange løb. I første omgang har vi arbejdet med vores internationale transporter – efterfølgende har vi nu bedt TransportRådgiverne analysere og optimere på vores nationale transporter.”

Johannes Ritz – Site manager – DAFA A/S – DK-8220 Brabrand

Alsiano

 “Alsiano A/S samt dets datterselskab Kryta A/S indledte et samarbejde med TransportRådgiverne A/S om optimering af vores transportomkostninger. Til trods for, at vi allerede selv havde lykkedes at forhandle en stor éncifret procentbesparelse hjem, sikrede TransportRådgiverne en yderligere tocifret procent-besparelse – uden at det er gået ud over kvaliteten. TransportRådgiverne arbejder meget professionelt, og vi var selv med til at definere de parametre der skulle gælde for udbuddet, hvilket sikrede både den rette pris og den rette kvalitet. Vi kan medgive TransportRådgiverne den allerbedste anbefaling, og vil sikkert bruge dem igen på et senere tidspunkt.”

Jens Hummeluhr – Administrerende Direktør – Alsiano A/S – DK-3460 Birkerød

Bong

 ”Bong International AB, Europas førende virksomhed indenfor kuvert og special-emballage, har samarbejdet med TransportRådgiverne A/S. Opgaven bestod i en gennemgang af vore Skandinaviske transport-og logistikvolumer, såvel mellem vore produktionsenheder som distribution til vore kunder. På trods af en lignende analyse gennemført for få år siden, resulterede TransportRådgivernes indsats i store besparelser primært på vore fragtomkostninger. Dette blev opnået uden at give afkald på kvaliteten, snarere betød samarbejdet en forbedret servicegrad overfor vore kunder. Dette blev opnået gennem bl.a. en mere entydig og standardiseret distribution. Vi giver TransportRådgiverne vore bedste anbefalinger”.

Peter Andersson – Director Purchase & Logistics – Bong International AB – SE-211 20 Malmö

Trox

 “Vi tog kontakt til TransportRådgiverne A/S for at få foretaget en analyse af vores transportomkostninger og logistikstruktur. Efter et stramt styret procesforløb har vi nu fået en mere klar logistikstruktur samt bragt vore omkostninger til et konkurrencedygtigt niveau. TransportRådgiverne viste under processen løsninger og ideer, som har vist sig at være til vor fordel. Det indebar ændringer hos os, men efter en grundig implementering kan vi kun sige, vi er yderst tilfredse med de opnåede resultater.”

Niels-Erik Konste – CEO – Trox Danmark A/S – DK-2970 Hørsholm

M-Comp

 “M-Comp A/S har anvendt TransportRådgiverne A/S i forbindelse med optimeringen af vores logistik system – og ikke mindst med fokus på omkostninger. TransportRådgiverne udarbejdede udbudsmateriale og håndterede kvalificeringen af leverandørerne. Vi valgte en leverandør og TransportRådgiverne hjalp med implementering af den valgte leverandør i vores organisation. Projektet blev gennemført på 4 måneder, vi sparede mere end ¼ af vores årlige fragtbudget på den valgte løsning og vi har været vældig tilfredse, også med den efterfølgende opfølgning.”

Lars Nordberg-Hansen – CEO – M-Comp A/S – DK-8722 Hedensted

Gyproc

Gyproc A/S – DK-4400 Kalundborg

Catrin Scheumann – Supply Chain Manager – Direkte tlf.nr. +45 59 57 03 60 – catrin.scheumann@saint-gobain.com

Toms

Toms Gruppen A/S – DK-2750 Ballerup

Ida Wandall Andreasen – Planlægnings- og logistikchef – Direkte tlf.nr. +45 44 89 10 73 – iwa@tomsgroup.com

Hempel

Hempel A/S – DK-2800 Lyngby

Jesper Chr. Halse – Nordic Logistic Manager – Direkte tlf.nr. +45 45 27 34 23 – jeha@hempel.com

Riemann

 “I samarbejdet med TransportRådgiverne A/S opnåede vi meget markante reduktioner på vores transportudgifter. TransportRådgiverne leverede en fin end-to-end service og et langt sejt træk til stor gavn for virksomheden.”

Paul Wiberg-Jørgensen – Director, Production & Logistics – Riemann A/S – DK-3400 Hillerød

02[1]

Beijer Ref

“Jeg anvendte TransportRådgiverne A/S i forbindelse med en større import transporttender, for vores 5 selskaber i koncernen. Min opfattelse af samarbejdet har været meget positivt og TransportRådgivernes deadlines blev overholdt.

Sidst men vigtigst, jeg blev på intet tidspunkt påduttet nogle specifikke leverandører eller presset til at vælge laveste pris. Beslutningen om valg af leverandører var min egen. Resultatet gav en pæn besparelse og et højere serviceniveau fra de valgte leverandører.”

Henrik Dvoracek – Supply Chain Manager – Beijer Ref Group – DK-2750 Ballerup

FK Teknik
BKF-Klima
Biscasynnoeve

”Scandza AS har samarbejdet med TransportRådgiverne A/S om effektivisering og optimering af vores nationale og internationale transportbehov i de skandinaviske lande, hvor vi har aktiviteter, samt på væsentlige internationale importtrafikker.

Med stor professionalisme og engagement gennemførte TransportRådgiverne tender processer og implementering af aftaler, og havde undervejs et godt blik for, hvornår det var relevant at inddrage og informere os. Med TransportRådgivernes kendskab til muligheder, for at udnytte balancerne i trafikmønstret omkring relevante destinationer, indgik vi aftaler, som var til væsentligt udbytte for koncernen, ligesom vi fik optimeret flere elementer i vores logisitikflow.”

Flemming Engelbrechtsen – Koncern Indkøbsdirektør – Scandza AS (Bisca A/S & Synnøve Finden AS mfl.) – DK-4780 Stege

Vega Salmon

“I foråret 2016 initierede Vega Salmon A/S og TransportRådgiverne A/S et samarbejde omkring optimering af Vegas nationale og internationale transportaftaler og struktur. Formålet med projektet var både at optimere Vegas transportaftaler, men i væsentlig grad at reducere kompleksiteten i Vegas transportstruktur.

TransportRådgiverne drev processen hurtigt, effektivt og med stor professionalisme, og sørgede for i hele forløbet, at involvere Vegas nøglemedarbejdere, så ejerskabet for processen blev integreret. Med baggrund i TransportRådgivernes store erfaring samt vores interne ønsker, kom vi sikkert i mål med udvalgte leverandører, men løsninger som både bidrager os og leverandørerne.”

Vi giver TransportRådgiverne vores bedste anbefalinger.

Michael Budtz Berthelsen – Group CEO Vega Sea A/S – DK-6000 Kolding

Meinertz

“Med transportomkostninger som én af vores helt store poster, blev der indgået aftale med TransportRådgiverne A/S med henblik på at analysere vores krav og ønsker, samt derefter hjemtage tilbud både til vores indenrigs- og udenrigstransporter.

Vi har igennem hele processen oplevet professionelt engagement, punktlighed og effektivitet. Processen har forløbet uden forstyrrelser til vores daglige opgaver og TransportRådgiverne A/S har løst opgaven meget selvstændigt.”

Philip Meinertz   Managing Director – MEINERTZ A/S – DK-8660 Skanderborg

Povl Klitgaard & Co.

“I foråret 2016 indgik vi en aftale med TransportRådgiverne A/S om at analysere på vores fragtkoncept. Vigtigheden for os har været at finde det rigtige setup, som tager hensyn til vores leveringskvalitet i hele Skandinavien. TransportRådgiverne A/S fandt hurtigt ud af hvordan vores transportprofil kunne optimeres. Fokus blev et højt serviceniveau, herunder sikkerhed for at vores primære kunder i Skandinavien får opfyldt deres krav til leveringstider. Hele processen forløb væsentligt hurtigere end forventet, og vores nye løsning var implementeret i løbet af 2 måneder. Vi var lidt skeptiske i forhold til at bruge tid og ressourcer på at ændre et setup, som vi vidste var velfungerende, men vores bange anelser blev gjort til skamme, da resultatet var ovenud tilfredsstillende. Udover dette var der også en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst, selvom vi ikke gik på kompromis med kvaliteten.”

Vi kan med god samvittighed anbefale TransportRådgiverne A/S til andre virksomheder.”

Kim Køster – CFO – Povl Klitgaard & Co. Aps – DK-2880 Bagsværd

Beck Söndergaard

“Processen blev kørt professionelt med god løbende afrapportering på processen og sparring omkring beslutninger. Rigtig behagelig kommunikation og samarbejde. Meget tilfredsstillende resultat, hvor effektens størrelse overraskede. Efterfølgende har jeg været meget positiv ”overrasket” over hvordan der fortsat bliver fulgt op, at der fortsat indgår sparring og aktiv dialog, og at TransportRådgiverne A/S ikke betragter deres job som gjort efter at kontrakterne var i hus.”

Mads Tarpgaard – CFO – Becksöndergaard ApS – DK-2100 København Ø

Bröderna Anderssons

”I forbindelse med forhandling af nye fragtaftaler benyttede vi TransportRådgiverne A/S. De har hjulpet os med at reducere vores fragtomkostninger, uden at det har haft negativ indvirkning på kvaliteten. Hele processen foregik let og professionelt. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med TransportRådgiverne.”

Torgny Magnusson – Logistikchef – Bröderna Anderssons Ind. Ekenässjön AB – SE-574 50 Ekenässjön

”Antpac Production AB har i samarbejde med TransportRådgiverne A/S gennemført et indkøb af transportydelser i vinteren 2016/17.

Vi var i begyndelsen i tvivl om, hvorvidt forudsætningerne var til stede for at få den kvalitet, vi ønskede, og om hvordan dette skulle håndteres i bedømmelserne. Processen var meget smidig for Antpac, og TransportRådgiverne tog sig af al nødvendig informationsindsamling fra eksisterende leverandører på fremragende vis.

Indkøbet førte til en årlig besparelse på transportudgifterne på mere end 20%.

Vi er meget tilfredse med indkøbet og TransportRådgivernes hjælp ved opstarten af samarbejdet med nye speditører, og vi kan varmt anbefale deres ydelser.”

Jan Venneman – Adm. direktør – Antpac Production AB – SE-232 35 Arlöv

“Hos Sjöbergs Workbenches AB havde vi et stykke tid følt, at vi burde få set på vores fragtaftaler, da det var noget, vi ikke havde fulgt op på længe. TransportRådgiverne A/S besøgte os og gav os en præsentation af, hvad deres virksomhed kan tilbyde.

Vi fornemmede, at TransportRådgiverne A/S var et seriøst og dygtigt konsulentfirma, og derfor besluttede vi at tage imod den hjælp, de kunne tilbyde. En beslutning, som både har hjulpet os til at få en god skriftlig aftale, foretage besparelser på vores fragtomkostninger og desuden sparet os tid, som vi i stedet har kunnet bruge på at tage os af vores kunder.”

Jan Möllefors – Adm. direktør – Sjöbergs Workbenches AB – SE-570 02 Stockaryd

 

”Esti Chem A/S har eksport af stykgods til en lang række lande i Europa. Vi har i 2016 gennemført et tenderprojekt i samarbejde med TransportRådgiverne A/S med henblik på at reducere antallet af leverandører samt at opnå besparelser på vore transportomkostninger. Projektet blev gennemført efter en godt struktureret plan, der var en god dialog med TransportRådgiverne undervejs, og vi kunne lukke projektet til aftalt tid. Efterfølgende har TransportRådgiverne medvirket ved kontrol af de opnåede besparelser et stykke inde i den nye aftaleperiode. Vi har opnået begge målsætninger med projektet og er meget tilfredse med en professionel gennemførelse af projektet.”

Thomas Mathiesen – Adm. Dir. – Esti Chem A/S – DK-4621 Gadstrup

 

 ”I en lille organisation som vores, hvor fragt er noget, man ordner i forbifarten, var det perfekt med en analyse sammen med TransportRådgiverne A/S. Vi fik en grundig analyse af vores eksisterende løsninger, hvilket blev anledningen til et godt forhandlingsgrundlag, som resulterede i en væsentlig besparelse på fragtområdet. Projektet blev gennemført professionelt og i et godt tempo. Arbejdsindsatsen for vores del var begrænset til nogle få timer.”

Mattias Einarsson – Logistikchef – Nydala Trävaru AB – SE-570 03 Vrigstad

 

 ”Xella Scandinavia har med stor tilfredshed gennemført et konkret projekt i Norge sammen med TransportRådgiverne A/S. Projektet blev fra start behandlet utroligt seriøst og professionelt, og sparringen med TransportRådgiverne var særdeles værdifuld, idet mange forskellige optimeringsmuligheder blev drøftet og realiseret. Næste gang vi står overfor en transport- eller logistikudfordring, der kræver assistance, vil vi kontakte TransportRådgiverne.”

Casper Rasmussen – CFO Scandinavia – Xella Danmark A/S – DK-8723 Løsning

 

 ”Fitness & Healthcare Group har gennem en årrække realiseret en betydelig salgsvækst. Da de samlede fragtomkostninger var nået et betydeligt niveau fandt vi tiden rigtig til at indgå et samarbejde med TransportRådgiverne A/S med henblik på optimering af vores transportaftaler. Da vi selv har rigeligt travlt med at passe vores daglige forretning værdsætter vi rådgivningen og arbejdsdelingen i forbindelse med en udbudsrunde mv. Vi er tilfredse med de nye aftaler vi har indgået med eksisterende og nye transportleverandører og de besparelser det er lykkedes at realisere. Vi kan anbefale andre at indgå dialog med TransportRådgiverne med henblik på at forbedre fragt- og logistikgrundlaget.”

Michael Bøgh Larsen – Koncerndirektør/Group CEO – Fitness & Healthcare Group A/S – DK-2750 Ballerup

”Som indkøbschef med ansvar for at forhandle aftaler på plads for 7-8 selvstændige virksomheder fordelt over flere europæiske lande har vi ikke ressourcer til at håndtere større udbud. Derfor benyttede vi før 30 lokale leverandører. I dag har vi 5. Vi valgte TransportRådgiverne A/S som samarbejdspartner til denne proces.

Følgende 5 udbytter vil vi gerne fremhæve i vores samarbejde med TransportRådgiverne:
Besparelser på både bundlinje og interne ressourcer.
Højere kvalitetsmål og bedre servicebeskrivelser.
Forhandlinger på højere niveau.
Fra 30 lokale til 5 centrale leverandører.
Kontrakter med kvalitetsmål

Desuden står TransportRådgiverne på mål for de beregnede besparelser og får dem hjem i praksis. Det kan ses på bundlinjen og har uden tvivl øget SP Groups konkurrencekraft.”

Poul Erik Hansen – Sourcing Manager – SP Group A/S – DK-5471 Søndersø