1-1
1-2
1-3

Kontakt

 

2e[1] Peter Berg
Direktör
Christian Del Mastro
Seniorrådgivare (Sverige)
E-mail:
peterberg@transportraadgiverne.dk
E-mail:
christian@transportraadgiverne.se
Tlf: +45 2022 7051 Tlf: +45 5361 5016
51 år, utbildad speditör år 1990 hos Samson Transport Co. A/S.Teoretisk utbildning: HH (ungefär handelshögskoleexamen) och merkonom. Därtill diverse Mercurikurser i ledning och strategi, med mera. Har haft olika arbeten inom transport- och logistikbranschen i Norden, med Danmark som utgångspunkt. Har arbetat hos DSV A/S , FREJA Transport & Logistics A/S och HCS Transport & Spedition A/S. Har varit medlem i diverse ledningsgrupper/direktioner. Har arbetat med alla transportformer (bil, järnväg, sjö, luft, specialtransporter) samt tredjepartslogistik gällande utläggande på entreprenad. 54 år, har sedan 1983 samlat på sig en bred erfarenhet av olika kommersiella roller på transport- och logistikområdet, bland annat genom tjänster på IAT A/S, 3×34, MiniTrans och Nielsen Chartering A/S. Fokus har legat på internationella vägtransporter i Skandinavien, tredjepartslogistik, allmän distribution, europeisk paketdistribution samt kurirtjänster i BTB- och BTC-segmentet. Har idag 18 års erfarenhet av chefsroller och 27 års erfarenhet av kommersiella roller, med fokus på tillväxt, utveckling och daglig drift.

Niels Raaschou
Seniorrådgivare
(Sverige)
peter_small Peter Peschardt
Seniorrådgivare
(Sjælland)
E-mail:
niels@transportraadgiverne.se
E-mail:
peterpeschardt@transportraadgiverne.dk
Tlf: +45 2016 1926 Tlf: +45 6022 8371
50 år, är utbildad investeringsrådgivare och har arbetat som det i 16 år på danska banker samt en tysk bank i London. Har sedan arbetat tolv år inom detaljhandeln med ansvar för handelsverksamhet med lager i hela Skandinavien och har primärt haft rollen som CFO, men också CEO. Kommersiell erfarenhet av hantering av key accounts i 28 olika länder för en svensk verksamhet. På transportområdet är de främsta erfarenhetsområdena tredje parts lagerhantering, sjöfrakt och europeisk paketdistribution. 45 år, har arbetat inom transportbranschen sedan 1998 med bred erfarenhetsbas från olika positioner, allt från säljchaufför och transportplanering till säljchef.Har arbetat för IAT A/S, IRS Aps, TNT Express, Anders Nielsen & Co A/S, Arla Foods amba och Royal Unibrew A/S. De senaste sex åren har fokus legat helt på försäljning och/eller ledarskap. Kunnandet finns främst inom spedition på väg, distribution, kurirtjänster, specialtjänster samt tredje parts logistik

 

Frederik Olesen Schjærff
Konsult
(Jylland/Fyn)
anders_small Anders Jouper
Konsult
(Sjælland)
E-mail:
frederik@transportraadgiverne.dk
E-mail:
andersjouper@transportraadgiverne.dk
Tlf: +45 5376 2655 Tlf: +45 3132 0713
25 år, har varit i transportbranschen sedan 2014 med ett brett utbud av erfarenheter från olika positioner hos DHL Group / DHL Express. De senaste 5 åren har varit fullt fokuserade på försäljning och utveckling. Den primära kunskapen är kurir, väg, distribution och Special Services.

32 år, utbildad Cand. Merc. Applied Economics & Finance, Copenhagen Business School (CBS) i Köpenhamn.

 


 

LUI_6032a[1] Rikke Nedergaard
Projektansvarig
   Dali Dudić
Analytiker
E-mail:
rikkenedergaard@transportraadgiverne.dk
E-mail:
dali@transportraadgiverne.dk
Tlf: +45 5357 2655  Tlf: +45 2818 2464
49 år, utbildad speditör hos Samson Transport Co. A/S. Teoretisk utbildning: HH, diverse enstaka kurser på merkonom, Coaching i organisationer och Kommunikation i praktiken. Har 25 års erfarenhet inom transport och logistik inom olika speditionsföretag samt i ett tillverkande företag. Har bland annat arbetat på Alpi Danmark A/S, Royal Unibrew A/S, Knud Erichsen & Co. Transport A/S och DSV A/S. Ansvarsområden har varit allt från daglig drift, disponering, kundkontakt och alla typer av administrativa uppgifter, till kontraktsförhandlingar, personalansvar- och utveckling samt rekrytering. Den primära erfarenheten är inom vägtransporter, men har även erfarenhet av hav, luft och logistik.  29 år, utbildad Cand. Oecon. Finance & Economics, Syddansk Universitet i Odense.