4-1
4-2
4-3

Kontakt

 

Peter Berg
Direktør
Jens Brumsbjerg
Salgsdirektør
E-mail:
peterberg@transportraadgiverne.dk
E-mail:
jens@transportraadgiverne.dk
Telefon: +45 2022 7051 Telefon: +45 5376 2605
Uddannet speditør i 1990 hos Samson Transport Co. A/S. Teoretisk uddannelse: HH & Merkonom. Hertil kommer diverse Mercuri-kurser indenfor ledelse og strategi m.v. Har arbejdet i forskelligartede stillinger indenfor transport- & logistikbranchen i Norden med udgangspunkt i Danmark. Har arbejdet i DSV A/S , FREJA Transport & Logistics A/S & HCS Transport & Spedition A/S. Har været medlem af diverse ledergrupper/direktion. Har arbejdet med alle transportformerne (bil, bane, sø-luft, specialtransporter) samt 3. parts logistik herunder outsourcing. Uddannet speditør, 30 års erfaring med alle funktioner herunder operation, salg, ledelse, strategisk indkøb og økonomisk ansvar for globale agenter. International road erfaring fra DSV, globale transportopgaver ved Kühne + Nagel, efterfulgt af en årrække hos Toll Global Forwarding med stort fokus på søfragt.  Jens har arbejdet med alle transportformerne samt 3PL og 4PL. Med mere end 20 år i salgsroller indenfor speditionsbranchen har Jens været en aktiv del af mere end 1.000 globale transportudbud. Jens har arbejdet med transport og logistik tæt på alle væsentlige industrier og alle regioner worldwide, inkl. last-mile levering og regional hubstruktur.

  Christine Pelacchi
Country Manager Sweden
Lars Holm Petersen
Konsulent
E-mail:
christine@transportraadgiverne.se
E-mail:
lars@transportraadgiverne.dk
 Telefon: +46 723 64 10 66 Telefon: ++45 3132 9154
Bachelorgrad i ”business” gennemført i England. Har mere end 15 års erfaring fra logistikbranchen, primært fra salg og forretningsudvikling hvor hun har været ansvarlig for succesfulde udviklingsprojekter indenfor 4PL (fourth-party logistics), salg og virksomhedsekspansion. Christine har erfaring fra både transportselskaber og konsulentfirmaer indenfor transportområdet, hvilket har ført til en bred viden inden for løsningsorienteret salg. Hun finder stor glæde ved at kunne hjælpe virksomheder med at finde de mest optimale løsninger, baseret på kundernes behov og ved at anvende den rigtige ekspertise. STARTER 1. OKTOBER 2021.
Uddannet speditør i år 2000 og har gennem sine år i transportbranchen tilegnet sig et solidt kendskab til både sø-, luft-, kurér- og vejtransport samt tredjeparts logistik. Har speciel ekspertise inden for transport af vin og spiritus, samt transport af pharma i henhold til GDP guidelines. Har opnået sine erfaringer fra følgende virksomheder: HCS Transport, DSV USA og DSV Danmark, Ziegler & Co, UPS SCS, LEMAN og BHS Logistics (del af Danske Fragtmænd).
Teoretisk uddannelse: HHX, merkonom og akademifag. Diverse salgskurser og Pharmakon fag i GDP-transport. Ansvarsområderne har været af både operationel og kommerciel karakter.

  Anders Henriksen
Afdelingsleder – Projektafdelingen
Claus Cornell
Projektansvarlig
E-mail:
anders@transportraadgiverne.dk
E-mail:
claus@transportraadgiverne.dk
 Telefon: +45 3132 0713 Telefon: +45 6022 8371
Uddannet speditør i 2011 hos NJK International Spedition & Transport ApS (opkøbt af Blue Water Shipping A/S i 2013). Har 12 års erfaring fra speditionsbranchen og har primært beskæftiget sig med vejtransport, men har også et godt kendskab til de resterende transportformer. Ansvarsområderne gennem tiden har været daglig operation, disponering, spedition, kundekontakt, administration, leverandør- og kundeforhandlinger, prissætning, ledelse, personaleansvar- og udvikling, rekruttering, analysearbejde, procesoptimering og implementering af nye IT-systemer. Har desuden færdiggjort Akademiuddannelsen i Ledelse i 2019. Uddannet speditør i 2004 hos DB Schenker A/S. Transport- og logistikerfaring fra bl.a. flg. virksomheder; Otto Hansen & Co A/S (LEMAN A/S), Dechra Veterinary Products A/S, ID Design A/S, DACHSER Denmark A/S. Ansvarsområder har spændt fra disponering, supply chain, worldwide distribution, kundeservice, logistik indenfor pharma/healthcare, personaleledelse, strategisk salg og indkøb samt projektledelse. Teoretisk uddannelse: HHX, Søværnet, eksamineret speditør, transportjura, ledelseskurser (motivation, trivsel, strategi og performance), GDP Certificering fra Pharmacon, salgskurser (SPIN m.fl.).

 

Søren Degn
Projektansvarlig
Søren Christensen
Projektansvarlig
E-mail:
soren.degn@transportraadgiverne.dk
  E-mail:
soeren@transportraadgiverne.dk
Telefon: +45 5376 2655 Tlf: +45 5379 2655
STARTER 1. OKTOBER 2021.
Uddannet speditør med lang erfaring fra flere transportselskaber, herunder Samson Transport, DanTransport, Pan Nordic Logistics, Kuehne + Nagel og Scan Global Logistics. Ansvarlig for både operation, salg/KAM og ledelse på alle organisationsniveauer, og arbejdet med alle transportformer, pakkedistribution, 3PL, 4PL og centralisering af lagre. Har også erfaring fra industrien, hvor han som supply chain ansvarlig i Saint-Gobain Denmark bl.a. har optimeret drift og transportindkøb. Teoretisk uddannelse: HHX, merkonom i transport og HD i Supply Chain Management.
Uddannet i 1985 og derefter arbejdet i 25 år som afdelingschef bl.a. hos Mahé Freight, DanTransport, Frans Maas og DSV – hos DSV såvel i Road- som Solutions divisionen. Siden 2009 har Søren arbejdet som logistikkonsulent hvor han har hjulpet mere end 70 danske og svenske virksomheder med at optimere deres transportflows. Søren har de seneste år især arbejdet med kunder der dækker Norden samt Baltikum, hvor der med stor succes er implementeret nye løsninger inden for sø- og luftfragt, national- og international bilfragt, pakketransport (B2B og B2C) samt nationale såvel som internationale kurertransporter. Implementeringer der ud over at have givet kunderne klare strukturer i hverdagen også har givet yderst pæne besparelser.
Har desuden for flere kunder arbejdet med identificering af den optimale placering af lagre (Point of Gravity), herunder udarbejdelse af tendermateriale samt efterfølgende implementering.

 

Rikke Nedergaard
Projektansvarlig
Mette Halse Petersen
Analytiker
E-mail:
rikkenedergaard@transportraadgiverne.dk
  E-mail:
mette@transportraadgiverne.dk
Tlf: +45 5357 2655 Tlf: +45 5361 5016
Uddannet speditør hos Samson Transport Co. A/S. Teoretisk uddannelse: HH, div. enkeltfag på merkonom, Coaching i organisationer og Kommunikation i praksis. Har over 25 års erfaring indenfor transport og logistik – i forskellige speditionsvirksomheder og i en produktionsvirksomhed. Har bl.a. arbejdet hos ALPI Danmark A/S, Royal Unibrew A/S, Knud Erichsen & Co. Transport A/S, og DSV A/S. Ansvarsområder gennem tiden har været alt fra daglig operation, disponering, kundekontakt og alle former for administrative opgaver til kontraktforhandlinger, personaleansvar- og udvikling samt rekruttering. Den primære erfaring ligger indenfor vejtransport, men har også erfaring med sø, luft og logistik. 20 års erfaring fra transportbranchen både som speditør, leder og specialist. Solid erfaring med alle transportformer; sø, luft, vej, kurér, pakker. Har som projektleder og analytiker deltaget i mere end 150 projekter i Danmark, Sverige og Tyskland, indebærende transportanalyser, optimeringer, cost benchmarks og ledelse af implementeringsfasen både i praksis og i forhold til IT. Hovedfokus er udarbejdelse af dataanalyser og benchmarks, men inkluderer også skræddersyede værktøjer til beregning og udførelse af automatisk fakturakontrol. Kendetegnet med stort smil og højt serviceniveau.

 

Dali Dudić
Analytiker
   Mark Tranto
Analytiker
E-mail:
dali@transportraadgiverne.dk
E-mail:
mark@transportraadgiverne.dk
Tlf: +45 5376 4217  Tlf: +45 2673 0009
Uddannet Cand. Oecon. Finance & Economics, Syddansk Universitet i Odense.  Uddannet Cand.polit. i økonomi, Københavns Universitet. 4 års erfaring med logistik, indkøb og controlling fra en handelsvirksomhed.

 


Kontaktdetaljer

Danmark

Slotsmarken 12
2970 Hørsholm
Danmark

Tel.: +45 20 22 70 51

Sverige

Svetsarvägen 15, 2tr.
171 41 Solna
Sverige

Tel.: +46 (0) 72 364 10 66