"Framgången märks. Vi har uppnått högre besparingar än väntat utan att kompromissa med kvaliteten på transportlösningarna. TransportRådgiverne A/S känner till sina grejer och vi är mycket nöjda.”

Morten Eriksen Vice President Global Production & Supply Chain COO HARDI International A/S DK-4840 Nørre Alslev
klicka här för att läsa hela texten
"Möjligheterna samt sökandet efter nya logistikpartners är en process som vi inte på något sätt kunde ha lyckats själva.”

Henrik Toftegaard Managing Director BaTo Nordic A/S DK-4200 Slagelse
klicka här för att läsa hela texten
"Som kund får du tillgång till ett antal starka kompetenser, som uteslutande handlar om transport och logistik, som vi som ett litet företag gynnat mycket av.”

Tine Raahauge CO-CEO DAY ET A/S DK-1263 København K
klicka här för att läsa hela texten
"TransportRådgiverne har arbetat på en hög yrkesmässig och professionell nivå, som har varit på rättvisa villkor för både befintliga och nya transportörer, och som har resulterat i att vi når ett tillfredsställande resultat.”

Claus Jensen Logistikchef Kabooki A/S DK-7400 Herning
klicka här för att läsa hela texten
"I Apuls har vi gått igenom en optimeringsprocess för vår logistik, i samarbete med TransportRådgiverne A / S. Vid det tillfället måste jag berömma TransportRådgiverne väldigt högt. De har varit extremt professionella, ärliga och personliga under hela processen.”

Ebbe M. Sønderup CEO Apuls ApS DK-7160 Tørring
klicka här för att läsa hela texten
"TransportRådgiverne fortsätter sin kompetenta sparring och uppgiftshantering efter anbudsrundans slut - med fokus på pågående kontroller och utveckling. Således är TransportRådgiverne en riktig partner under de två år som avtalet löper.”

Sebastian Dawe Director ATC Footwear A/S DK-2730 Herlev
klicka här för att läsa hela texten
"Aktörerna som presenterades valdes med stor noggrannhet och lyhördhet för våra krav på kvalitet och service. Resultatet blev en ekonomisk förbättring med samma samarbetspartner som ger oss en prissäkerhet 2 år framöver.”

Vesna Bengtsson Logistics Manager Europart Sverige AB SE-21239 Malmö
klicka här för att läsa hela texten
"TransportRådgiverne tog sig an uppgiften på ett mycket professionellt sätt och det visade sig att vi med fördel kunde behålla vårt mångåriga samarbete med vår nuvarande transportör, men vi lyckades optimera avtalet på flera punkter.”

Baden-Jensen A/S Henrik Lund Chef för Intern försäljning och lager
klicka här för att läsa hela texten
"Vi fick en presentation av alla anbud och även TransportRådgivernes rekommendationer och vi kunde sedan själva avgöra det vi ville gå vidare med.”

SP Group A/S Danny Skaaning Direktör
klicka här för att läsa hela texten
“TransportRådgiverne jobbar mycket professionelt och vi medverkade själva att definera dom parametra som gällde för anbudet, vilket skräde båda rätta pris och den rätta kvalitet.”

Alsiano A/S Jens Hummeluhr Administrerende Direktör
klicka här för att läsa hela texten
“TransportRådgiverne jobbar mycket professionelt och vi medverkade själva att definera dom parametra som gällde för anbudet, vilket skräde båda rätta pris och den rätta kvalitet.”

Alsiano A/S Jens Hummeluhr Administrerende Direktör
klicka här för att läsa hela texten
“Det efterföljande anbudsförfarande resulterade i ett avtal som på alla sätt var väsentligt bättre än vår tidigare överenskommelse. TransportRådgiverne har gennem hela processen levererad en professionell, ärlig och för alla inblandade parter, riktiga rekommendationer.”

Beck & Jørgensen A/S Bruno Kiehn CFO
klicka här för att läsa hela texten
“Samarbetet är mycket positiv och TransportRådgivernes tidsramar hölls. Sist, och kanske viktigast, är att jag inte vid något tillfälle prackades på några specifika leverantører eler pressades att välja lägsta pris. Valet av leverantör var helt och hållet mitt eget beslut. Resultatet blev en fin besparring och en högre servicenivå från de valda leverantörerna.”

Beijer Ref Group Henrik Dvoracek Supply Chain Manager
klicka här för att läsa hela texten
“Vi har användt TransportRådgiverne til ett specifik optimeringsprojekt. Själva processen har varit pro- fessionell och väl hanterad. Vi förväntar os en besparing under 2013, som direkt kan relateras til projektet. Vi ger härmed TransportRådgiverne våra varmeste rekomendationer.”

BJØRN THORSEN A/S Svend Rimestad Direktör
klicka här för att läsa hela texten
“Trots att vi sedan några år tillbaka hade genomförten liknande översyn resulterade TransportRådgiverne insats i stora besparingar på primärt våra fraktkostnader. Detta uppnåddes utan att ge avkall på kvaliteten, snarare ledde samarbetet till en höjning av servicegraden ut mot våra kunder.”

Bong International AB Peter Andersson Director Purchase & Logistics
klicka här för att läsa hela texten
“TransportRådgiverne er fullt på linje med Cryptera’s värden, dom är trovärdiga, mycket professionella i deras tillvägagångssätt till uppgiften, med fullt fokus på att få den genomförd niktigt snabbt. Det har varit ett riktigt bra team play. Cryptera är nöjd med samarbetet, som har bidragit med en förnuftig utdelning för Cryptera.”

Cryptera A/S Kim Pedersen Indkøbschef
klicka här för att läsa hela texten
“Processen har genomförts mycket professionellt och med repsekt för Dana Lims individuella behov, och med ett tillfredsställande resultat. Utan hjälp av TransportRådgiverne hade vi inte uppnådd samma kvalitet och ekonomiska vinster.”

Dana Lim A/S Jørgen Bækgaard CFO
klicka här för att läsa hela texten
“TransportRådgiverne har här varit en stark sparringpartner och de har kunnat presentera värdeskapande lösningar för oss, som vi vill implementera. Nyckelorden för vårt samarbete har varit: Engagemang, punktlighet och snabbhet.”

DLH Danmark A/S Ole Juul Kirkeby Country Manager
klicka här för att läsa hela texten
“Vi har användt TransportRådgiverne för ett konkret uppdrag gällande vår import från Polen. Vi har upskattat TransportRådgivernes utmärkta kompetens och slutresultatet blev til en verklig konkurrensfördel för vår verksamhet.”

KWHPipe A/S Bjarne Kildegaard Logistikchef
klicka här för att läsa hela texten
“I vårt arbete att reducera transportkostnaderna men samtidigt behålla kvalitet och leveranssärkerhet, har TransportRådgiverne varit et utmärkt partner. De har med sin breda kunskap, effektivitet och noggrannhet lickats genomföra projektet med et mycket bra resultat.”

Megamet AB Mikael Henryson CEO
klicka här för att läsa hela texten
“Genom hela förlopet har de, så att säga, hållit alla bollarna i luften, och med deras kunskap om branschen lyckades vi ingå nya och klart bättre avtal än vi hade tidigare.”

Popz Danmark Aps Claus Qvortrup Försäljningschef
klicka här för att läsa hela texten
“RMIG Group har genomfört ett projekt i samarbete med TransportRådgiverne i syftet att identifiera och reducera transportkostnaderna och samtidigt inte kompromissa på kvalitet och punktlighet. Vi har produktion och försäljning i 9 europeiska land och täcker båda inriske, inter-company och export.”

RMIG Henrik Salée Group Director Operations, COO
klicka här för att läsa hela texten
“TransportRådgiverne har hjälpt oss med en optimering av vår lokala lagerlösning. Vi har vår egen interna internationella logistikorganisation. TransportRådgiverne har bidraget med lokal expertis på marknaden och har snabbt kunnat förse oss med relevanta samarbetspartners. Det har sparat oss mycket tid och resultaten är åover förväntan. Vi har funnit den rätta partner för att klara vårt lagerbehov - stort tack till TransportRådgiverne.”

SCA Hygiene Products A/S Ida Emus Salgs- og Kundeservicechef
klicka här för att läsa hela texten
“Vårt samarbete med TransportRådgiverne har varit inspirerande och till nytto för verksamheten. TransportRådgiverne har genom hela processen arbetat professionellt och arbetet under hänsyn til våra kärnvärden som tillid, kvalitet och förståelse, vilket har gett oss ett konkurenskraftigt resultat, båda kvalitativt och ekonomisk.”

Scandinavian Packaging A/S Hanne Zink Jørgensen COO & Partner
klicka här för att läsa hela texten
“Sika Danmark har användt TransportRådgiverne för att optimera befintliga transportvolymer och genomförande av upphandling av transporter. De nyckelord som beskriver TransportRådgiverne genom samarbete med Sika Danmark: Hög teknisk kompetens, god branchkunshap, uthållighet och effekitivitet. Genom TransportRådgiverne har vi lyckats att säkerställa stora besparingar inom transportområde för Sika Danmark”

Sika Danmark A/S Morten N. Nielsen Head Operations
klicka här för att läsa hela texten
“Vi har jobbat tilsammans med TransportRådgiverne om en revision av våra transportavtal. Vi har uppnådd en väsentlig ekonomisk förbättring av avtalen utan att ha kompromissad med våra krav till transportkvalitet m.v. Förbättringarna ökar Ulstrup Plast’s konkurrensförmåga och har redan i praksis haft positiv inverkan på vår förmåga att vinna nya orders”

Ulstrup Plast Søren Ulstrup, Adm. Direktør
klicka här för att läsa hela texten
“Hela tenderprocessen blev styrd effektivt av TransportRådgiverne och det är vår känsla, att det slutliga resultat blev bättre än vad vi själva kunde ha uppnådd. TransportRådgiverne har varit med från början till slut, också efter att avtal nåddes, för att säkerställa att besparingen blev realiserat.”

Vangby A/S Michael Bøgeskov Inköpschef
klicka här för att läsa hela texten
“Xellia valde att använda TransportRådgivernes rådgivningstjänster, när de skulle göra översyn av sina globala transportavtal. Under genomförandet fick Xellia både specifik och generell konsultation av TransportRådgiverne, som direkt kunde användas som förhandlingsunderlag inför de kommande förhandlinarna med den globala logistikleverantören.”

Xellia Allan Jensen Director
klicka här för att läsa hela texten
“Scandza AS har samarbetat med Transportrådgiverne för att effektivisera och optimera de nationella och internationella transportbehoven i de skandinaviskaländer där företaget har aktiviteter och även behoven för den betydande internationella importtrafiken.”

Bisca A/S Flemming Engelbrechtsen Group Purchase Director
klicka här för att läsa hela texten
“Transportrådgiverne genomförde processen med stor professionalitet på ett snabbt och effektivt sätt och involverade Vegas nyckelmedarbetare under hela förloppet så att ägarskapet för processen integrerades. Mot bakgrund av Transportrådgivernes stora erfarenhet samt våra interna önskemål kom vi säkert i mål med utvalda leverantörer, men med lösningar som gynnar både oss och leverantörerna. ”

Vega Sea A/S Michael Budtz Berthelsen Group CEO Vega
klicka här för att läsa hela texten
“Vi har under hela processen upplevt professionellt engagemang, punktlighet och effektivitet. Processen har fortlöpt utan avbrott i våra dagliga uppgifter och TransportRådgiverne A/S har löst uppgiften mycket självständigt.”

MEINERTZ A/S Philip Meinertz Managing Director
klicka här för att läsa hela texten
“Fokus riktades mot en högre servicenivå, bl.a. för att säkra att våra primära kunder i Skandinavien får sina krav på leveranstider uppfyllda. Hela processen förlöpte betydligt snabbare än förväntat och vår nya lösning implementerades under loppet av två månader.”

Povl Klitgaard & Co. Aps Kim Køster CFO
klicka här för att läsa hela texten
“Riktigt trevlig kommunikation och ett gott samarbete. Mycket tillfredsställande resultat där effektens omfattning överraskade.”

Mads Tarpgaard CFO Beck Søndergaard A/S
klicka här för att läsa hela texten
“Vi är mycket nöjda med upphandlingen och TransportRådgivernes medverkan vid uppstart hos nya speditörer och kan varmt rekommendera deras tjänster.”

Jan Venneman Verkställande Direktör Antpac Production AB
klicka här för att läsa hela texten
“Vi kände att TransportRådgiverne var ett seriös och kunnig konsultföretag och därför beslutade vi oss att ta denna hjälp av TransportRådgiverne.”

klicka här för att läsa hela texten
“Projektet genomfördes enligt en väl strukturerad plan och vi hade en bra dialog med TransportRådgiverne under processens gång och kunde ro projektet i hamn inom den avtalade tiden. ”

Esti Chem A/S Thomas Mathiesen Adm. Dir
klicka här för att läsa hela texten
Projektet genomfördes professionellt och i gott tempo. Arbetsinsatsen för vår del begränsades till några få timmar.”

Nydala Trävaru AB Mattias Einarsson Logistikchef
klicka här för att läsa hela texten
"Projektet blev från början hanterad mycket seriöst och professionellt och sparringen med TransportRådgiverne var mycket värdefull”

Xella Danmark A/S Casper Rasmussen CFO Scandinavia
klicka här för att läsa hela texten
"Vi är nöjda med de nya avtal som vi har ingått med både gamla och nya transportleverantörer och de besparingar vi har lyckats uppnå ”

Fitness & Healthcare Group A/S Michael Bøgh Larsen Koncerndirektør/Group CEO
klicka här för att läsa hela texten
"Resultatet av detta är bättre struktur i vardagens processer samt en mycket stor transparens i våra transportavtal, vilket har inneburit att resurser har friats upp i hela organisationen. Vi har också gjort en avsevärd ekonomisk vinst och det har visat sig att det ändå går att upprätthålla god kvalitet.”

HBN-Teknik A/S Peter Jørgensen Production Manager
klicka här för att läsa hela texten
"Under hela processen är TransportRådgiverne en aktiv partner och en ytterst professionell rådgivare, som förhåller sig kritiskt till uppgiften på ett konstruktivt sätt och ser till att kunden kommer hela vägen i mål.”

Martin Even Schwalbe Head Finance and HR SIKA DANMARK A/S
klicka här för att läsa hela texten
"Vi fick en grundlig analys av våra befintliga kostnader, vilket ledde till en bra förhandlingsgrund och resulterade i en betydande besparing på ca. 19 % av fraktkostnaderna, och en minskning av antalet åkerier på köpet.”

Per-Arne Carlsson Purchase Manager Componenta Främmestad AB
klicka här för att läsa hela texten
"TransportRådgiverne tog in flera bra offerter där vi i nära samarbete valde en lösning, som inte var den billigaste, men förhoppningsvis den bästa.  ”

Jan Landsgrav Kristensen  Verkställande direktör Fritidsagenten A/S
klicka här för att läsa hela texten
"Resultatet blev förbättrad logistik och bättre ekonomi i våra utgående transporter.”

Mogens B. Olesen  Verkställande direktör EUROPART Danmark A/S
klicka här för att läsa hela texten
"Vi har också uppnått positiva besparingar på både inrikes och internationell transport, vilket är extremt tillfredsställande.”

Evan Andersen Inköpar Granzow A/S 2600 Glostrup
klicka här för att läsa hela texten
"Det är uppenbart att TransportRådgiverne har goda förbindelser med leverantörerna i branschen, vilket innebär att anbudsprocessen och förhandlingarna sker med stor respekt mellan parterna.”

Peter Grand COO Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing Mors
klicka här för att läsa hela texten
"Morten Nordskov – Head of Procurement, DK – Berendsen Textil Service A/S – DK-2860 Søborg”
klicka här för att läsa hela texten
"I slutet av projektet fick vi marknadsrelaterade fraktpriser och viktigast av allt - struktur och översikt i form av transparenta transportavtal, inklusive exakta och effektiva regleringsmodeller.”

Klaus Nørholm Jørgensen CEO Nordic Woodfibre A/S DK-4652 Hårlev
klicka här för att läsa hela texten

Individuell rådgivning

TransportRådgivernes mest efterfrågade tjänst är transportoptimering. Som projektledare i en anbudsprocess bidrar verksamheten till att uppnå de mest skärpta kraven på transportmarknaden, och därmed sparar den enskilda verksamheten betydande summor i transportbudgeten.

Välkommen till TransportRådgiverne A/S