"TransportRådgiverne solved this task in a professional manner, and it turned out that we advantageously could continue with our current carrier while at the same time getting an optimized freight contract.”

Baden-Jensen A/S Henrik Lund Head of Internal Sales and Warehousing
klikk her for å lese hele teksten
"We were presented all offers and a recommendation from TransportRådgiverne. Thereafter we could freely decide which carrier we wanted to proceed with.”

CM Supply Danny Skaaning CEO
klikk her for å lese hele teksten
“Dette ble oppnådd uten å skulle gi avkall på kvaliteten. Samarbeidet betydde en forbedret service overfor våre kunder. Dette ble oppnådd gjennom bl.a. en mer entydig og standardisert distribusjon.”

Beck & Jørgensen A/S Bruno Kiehn CFO
klikk her for å lese hele teksten
“Dette ble oppnådd uten å skulle gi avkall på kvaliteten. Samarbeidet betydde en forbedret service overfor våre kunder. Dette ble oppnådd gjennom bl.a. en mer entydig og standardisert distribusjon.”

Beck & Jørgensen A/S Bruno Kiehn CFO
klikk her for å lese hele teksten
“Samarbeidet var meget positivt hvor TransportRådgivernes deadliner ble overholdt. En av de viktigste tingene jeg opplevde var at jeg, på ingen tidspunkt, ble påtvunget eller presset til å bruke noen spesifikke leverandører som var lavest i pris. Beslutningen om valg av leverandører var helt min egen. Resultatet av mitt valg av leverandører gav både en pen besparelse og et høyere servicenivå.”

Beijer Ref Group Henrik Dvoracek Supply Chain Manager
klikk her for å lese hele teksten
“Selve processen var vært håndtert profesjonelt. Vi forventer å oppnå en besparelse i 2013, som fint kan rettferdiggjøre prosjektet. Vi gir hermed TransportRådgiverne våre anbefalinger.”

BJØRN THORSEN A/S Svend Rimestad Direktør
klikk her for å lese hele teksten
“Dette ble oppnådd uten å skulle gi avkall på kvaliteten. Samarbeidet betydde en forbedret service overfor våre kunder. Dette ble oppnådd gjennom bl.a. en mer entydig og standardisert distribusjon.”

Bong International AB Peter Andersson Director
klikk her for å lese hele teksten
“TransportRådgiverne er fullt ut på linje med Cryptera sine verdier, de er troverdige, svært profesjonelle i sin tilgang til oppgaven, med fullt fokus på å få den gjennomført hurtig. Det har vært et svært godt lagspill.”

Cryptera A/S Kim Pedersen Innkjøbssjef
klikk her for å lese hele teksten
“Vi vil anbefale TransportRådgiverne, selv om man er fornøyd med det eksisterende samarbeidet, for det lønner seg på sikt. I første omgang har vi jobbet med vår internasjonale transport.”

DAFA A/S Johannes Ritz, Fabrikssjef
klikk her for å lese hele teksten
“TransportRådgiverne har i den forbindelse vært en sterk sparringspartner og de har vært i stand til å presentere oss for verdiskapende løsninger, som vi vil implementere. Nøkkelordene for vårt samarbeid har vært: engasjement, punktlighet og hastighet.”

DLH Danmark A/S Ole Juul Kirkeby Country Manager
klikk her for å lese hele teksten
“Vi har benyttet TransportRådgivernes assistanse til en konkret oppgave når det gjelder vår import fra Polen. Under forløpet har vi opplevd TransportRådgiverne som en dyktig sparringspartner, og sluttresultatet er blitt til benefit for vår virksomhet.”

KWHPipe A/S Bjarne Kildegaard Logistikksjeff
klikk her for å lese hele teksten
“Arbeidsmetoden med både teori og praksis med fysisk tilstedeværelse hos alle leverandører gå et klart bild av godsflow og gjorde at beslutning og valg til slutt ble enklt for oss og fremfor alt at de fungerte fra dag 1.”

KåKå AB, Toni Nilsson Logistikkdirektør
klikk her for å lese hele teksten
“I vårt arbeid med å redusere transportkostnader, men samtidig fastholde kvalitet og leveringssikkerhet, har TransportRådgiverne vært en utmerket partner. De har med sin brede kunnskap, effektivitet og grundighet gjennomført prosjektet med et meget fint resultat.”

Megamet AB Mikael Henryson CEO
klikk her for å lese hele teksten
“Prosessen er drevet med stor profesjonalitet og dedikasjon uten å gå på kompromiss med våre ambisjoner om effektivitet, fleksibilitet og individuelle behov samt repsekt overfor nåværende samarbeidspartnere. Vi har klart å få våre samlede lager- og logistikk-kostnader betydelig ned, samtidig med at prosessene i hverdagen er blitt tydelig, og som et resultat av dette er det mer fokus på der hvor verdien skapes.”

Noa Noa ApS Kim Rolsted COO
klikk her for å lese hele teksten
“Gjenneom hele forløpet har de holdt alle ballene i luften, og med sin kjennskab til bransjen er det lyktes å inngå nye og klart bedre avtaler enn vi tidligere hadde. Alle virksomheter - som selv har ressuser til det - burde gå gjennom en ligende prosess - det var sunt.”

Popz Danmark Aps Claus Qvortrup Salgssjeff
klikk her for å lese hele teksten
“TransportRådgiverne har gjennom hele forløpet stått som en dyktig partner og har bidratt med veriskapende resultater. Det har vært sunt for os å delta, og vi planlegger allerede neste prosjekt.”

RMIG Henrik Salée Group Director Operations, COO
klikk her for å lese hele teksten
“Vi har vår egen interne internashonale logistikk- organisasjon, men TransportRådgiverne har bidratt med de lokale ekspertkunnskapene til markedet og har veldig fort kunne utpeke relevante potensielle samarbeidspartnere for oss.”

SCA Hygiene Products A/S Ida Emus Salgs- og Kundeservicesjef
klikk her for å lese hele teksten
“TransportRådgiverne har gjennom hele prosessen jobbet profesjonelt og tatt hensyn til våre egne kjerneverdier som tillit, kvalitet og forståelse, noe som har gitt oss et konkurransekraftig resultat, både kvalitativt og økonomisk.”

Scandinavian Packaging A/S Hanne Zink Jørgensen COO & Partner
klikk her for å lese hele teksten
“Nøkkelordene som beskriver TransportRådgiverne gjennom samarbeidet med Sika Danmark: Høy faglig kompetanse, godt kjennskap til bransjen, utholdenhet og effektivitet. Det har lykkes TransportRådgiverne å sikre Sika Danmark gode besparelser på transportområdet.”

Sika Danmark A/S Morten N. Nielsen Head Operations
klikk her for å lese hele teksten
“Ulstrup Plast har i høy grad oppnådd merverdi ved samarbeidet med TransportRådgiverne, bl.a pga. TransportRådgivernes inngående kunnskap om transportmarkedet, samtidig med at vi har hatt store fordeler av deres erfaringer og rutiner med anbudsprosesser osv.”

Ulstrup Plast Søren Ulstrup, Adm. Direktør
klikk her for å lese hele teksten
“Xellia valgte å bruke TransportRådgiverne som sparringspartner i forbindelse med en kommende kontraktgjemmomgang på en stor, global transportavtale. I sparrings forløpet fikk Xellia både specifikke og mer generelle opplysninger fra Transportrådgiverne, som kunne omsettes til direkte verdi.”

Xellia Allan Jensen Director
klikk her for å lese hele teksten
“Scandza AS har samarbeidet med Transportrådgiverne om effektivisering og optimering av våre nasjonale og internasjonale transportbehov i de skandinaviske landene hvor vi har aktiviteter og på vesentlig internasjonal importtrafikk.”

Bisca A/S Flemming Engelbrechtsen Group Purchase Director
klikk her for å lese hele teksten
“Transportrådgiverne drev prosessen raskt, effektivt og svært profesjonelt, og de sørget for å involvere Vegas nøkkelmedarbeidere gjennom hele forløpet slik at eierskapet til prosessen ble integrert. Med bakgrunn i Transportrådgivernes store erfaring, samt våre interne ønsker, kom vi trygt i mål med utvalgte leverandører, og med løsninger som gavner både oss og leverandørene. ”

Vega Sea A/S Michael Budtz Berthelsen Group CEO Vega
klikk her for å lese hele teksten
“Vi har gjennom hele prosessen opplevd profesjonelt engasjement, punktlighet og effektivitet. Prosessen har foregått uten forstyrrelser i våre daglige oppgaver, og TransportRådgiverne A/S har løst oppgaven svært selvstendig..”

MEINERTZ A/S Philip Meinertz Managing Director
klikk her for å lese hele teksten
“Fokus ble et høyt servicenivå, inkludert sikkerhet for at primærkundene våre i Skandinavia får oppfylt deres krav til leveringstider. Hele prosessen forløp betydelig raskere enn forventet, og den nye løsningen vår var implementert i løpet av 2 måneder.”

Povl Klitgaard & Co. Aps Kim Køster CFO
klikk her for å lese hele teksten
“Virkelig behagelig kommunikasjon og samarbeid. Svært tilfredsstillende resultat, der effektens størrelse overrasket.”

Mads Tarpgaard CFO Beck Søndergaard A/S
klikk her for å lese hele teksten
“Vi er svært fornøyde med innkjøpet og med TransportRådgivernes hjelp ved oppstarten av samarbeidet med nye speditører, og vi kan varmt anbefale deres tjenester.”

Jan Venneman Adm. direktør Antpac Production AB
klikk her for å lese hele teksten
“Vi merket at TransportRådgiverne var et seriøst og dyktig konsulentfirma, og bestemte oss derfor for å ta imot den hjelpen de kunne tilby.”

klikk her for å lese hele teksten
“Prosjektet ble gjennomført etter en godt strukturert plan. Det var god dialog med TransportRådgiverne undervis og vi kunne avslutte prosjektet til avtalt tid.”

Esti Chem A/S Thomas Mathiesen Adm. Dir
klikk her for å lese hele teksten
“Prosjektet ble gjennomført profesjonelt og i godt tempo. Arbeidsinnsatsen for vår del var begrenset til noen få timer.”

Nydala Trävaru AB Mattias Einarsson Logistikchef
klikk her for å lese hele teksten
"Prosjektet ble fra starten av behandlet utrolig seriøst og profesjonelt og sparringen med TransportRådgiverne var svært verdifullt”

Xella Danmark A/S Casper Rasmussen CFO Scandinavia
klikk her for å lese hele teksten
"Vi er fornøyde med de nye avtalene vi har inngått med eksisterende og nye transportleverandører, og med de besparelsene vi har klart å oppnå.”

Fitness & Healthcare Group A/S Michael Bøgh Larsen Koncerndirektør/Group CEO
klikk her for å lese hele teksten
"The project gave us an improved structure in the daily processes and a very high degree of transparency regarding our freight contracts. These effects have directly freed up resources within our organization. Furthermore, the project gave significant savings without compromising the quality from our carriers.”

HBN-Teknik A/S Peter Jørgensen Production Manager
klikk her for å lese hele teksten

Individell Rådgivning

Transportkonsulentenes tjenester dekker alle slags råd i transport og logistikk. Det primære fokus er å bruke Transport rådgivere faglige kompetanse til å gi råd til selskaper og dermed sikre forretningsoptimaliseringer på alle transport- og logistikktjenester.